Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Personalutflykter

Personalnytt Personalutflykter I pension Pensionärer In memoriam VA-Seniorer

Vomb 1968       Liarum mm 1986

Vomb 1968
Utredningsbyrån, UK-avdelningen, Malmö stads vatten- och avloppsverk

Fr v: Rose-Marie Olsson, Greta Rhodin, Anna-Kerstin Lundberg, Stig Strand, Rune Herder, Per Eriksson
och Stig Göransson.

Fr v: Stig Strand, Rune Herder, Greta Rhodin, Stig Göransson, Rose-Marie Olsson, Per Eriksson
och Anna-Kerstin Lundberg.

Liarum, Tjugekull och Barum 1986
VA-driftavdelningen, Gatukontoret Malmö

Hos Christer Larsson utanför Linderöd (Liarum). Fr v: Sven-Åke Fädmyr, Gerd Kemfors, Anna-Kerstin Lundberg,
Sven-Åke Johansson, Christer Larsson, Per Ansner och Torsten Israelsson.

Fika hos Christer Larsson. Fr v: Per Ansner, Anna-Kerstin Lundberg, Christer Larsson, Gerd Kemfors,
Åke Jeppsson, Margit Laurits, Sven-Åke Johansson, Ulf Lundqvist och Torsten Israelsson.

Fika hos Christer Larsson. Fr v: Margit Laurits, Sven-Åke Johansson, Ulf Lundqvist, Torsten Israelsson,
Per Ansner, Anna-Kerstin Lundberg, Christer Larsson, Gerd Kemfors och Åke Jeppsson,

Framför Christer Larssons hus: Sven-Åke Johansson och Gerd Kemfors.

Framför Christer Larssons hus: Margit Laurits.

Barum och Ivöfärjan. Här har du, säger Gerd Kemfors.
Flankerad av Anna-Kerstin Lundberg och Ulf Lundqvist.

Tjugekull. Per Ansner och Gerd Kemfors.

Tjugekull. Torsten Israelsson och Margit Laurits.
Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 140301