Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Pensionärer på Turbinenfest - 1995
Publicerad i personalbladet Vattenstänk 73 (1996-01-26)

Eber Ohlsson

Pensionärerna som var inbjudna till Turbinen den 19 december är fr v: Alfred Bexell, Åke Björk,
Gerd Kemfors, Per Ansner, Gunnar Persson, Tage Roskvist och Bengt Conradsen.
Turbinen bjöd den 19 december [1995] in vänner och bekanta, däribland sju pensionärer, på lussekatt och kaffe. Kjell Anderssons dotter Annika, musiklärare på Lindeborgsskolan, ledde luciatåget (åk 9 samma skola). Turbinens fest var ett svar på Bulltoftas fråga: "Hur bidrager ni till jul­stämningen i Malmö?" (Se Vattenstänk 70).

Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 101217