Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Tick Tack för 25 år - 1995
Publicerad i personalbladet Vattenstänk 69 (1995-11-20)


© Ingegerd Ånmo 1995
I Rådhusets landstingssal ses här de fyra urbelönade 25-åringarna i främre raden fr v: Jörgen Gabriels­son, Hans-Erik Carlsson, Gunbritt Dittmer och Sven-Åke Johansson tillsammans med cheferna fr v: Bengt L Persson, Bengt Andersson och Peter Stahre.
Måndagen den 20 november [1995] var det stor fest på Råd­huset. Fyra av VA-verkets medarbetare avtackades med guldklockor för sina 25 år i stadens tjänst.

Allt skedde i den historiefyllda landstingssalen, där väggarna är fyllda med äldre potentater, som aldrig kvalificerade sig för
guldklocka (merparten av dem hade inte heller möjligheten att under sin livstid få se ett sådant u(nde)rverk.

De jubilerande medarbetarna som det blev Tick, Tack för var Gunbritt Dittmer, Hans-Erik Carlsson, Jörgen Gabrielsson och Sven-Åke Johansson.
Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 101216