Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Avtackning på Rådhuset - 1993
Publicerad i personalbladet Vattenstänk 30 (1993-12-07)

Eber Ohlsson


© Anders Odeholm 1993
Efter avtackning och klockutdelning blev det fotografering.
Sittande fr v pensionärerna Börje Odeholm och Bertil Johansson samt 25-åringen Majvi Klausen.
Stående fr v ordförande för Styr­els­en för Teknisk Produktion, Håkan Fäldt, pensionär Gunnar Talo, 25-åringarna Eber Ohlsson, Roland Thiel och Leif Malm­ström samt VA-verkets representant Sven Widing.
Dessvärre saknades pensionärerna Margaretha Ståhl, Sven Esbjörnsson, Hans Fredriksson och Sune Nilsson på både fest och bild.
Tisdagen den 30 november var det stor fest på Rådhuset. Styrelsen för Teknisk Produktion avtackade alla de med­arbetare som pensionerats under året samt överräckte en klocka till de medarbetare som varit 25 år i kommunens tjänst. Totalt var det 94 medarbetare som skulle ha gått fram till ordförande Håkan Fäldt och vice ordförande Guntram Olofsson för att få sin present, däribland VA-verkets sju pensionärer och fyra 25-åringar.

Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 101216