Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Pensionärsavtackning och 25-årspresent den 2 december 2011
Originalpublicering 2011-12-07

Foto: Leif Ståhl - Text: Eber Ohlsson


Förre förbundsdirektören Stig Sjögren (t h) blir avtackad av förbundsdirektören Anders Ledskog.

Stig Sjögren tackar sin tidigare sekreterare Berit Silwer under överinseende av Anders Ledskog.

Förre bitr VA-direktören Bengt Andersson (t h) blir avtackad av Anders Ledskog.
Måntro de väljer bland blomstren?

Förre kundombudsmannen Ronnie Persson (t h) blir avtackad av Anders Ledskog.

Berit Silwer är på väg att krama om Ronnie Persson.

Förre ingenjören Eber Ohlsson (t h) blir avtackad av Anders Ledskog.
Så här djupt för ledningen böjde sig aldrig Eber under sina aktiva år.

Förre driftelektrikern Jean Papoutsas (t h) blir avtackad av Anders Ledskog.

Förre projektingenjören Leif Berg (t h) blir avtackad av Anders Ledskog.

Förre reparatören Peter Thümmel (t h) blir avtackad av Anders Ledskog.

Förre utredningsingenjören Hans-Erik Carlsson (t h) blir avtackad av Anders Ledskog.

Förre rörläggaren Gert Svensson (t h) blir avtackad av Anders Ledskog.

Förre teknikern Britt Sörensson (t h) blir avtackad av Anders Ledskog.
Britt hade nästan glömt att hon hade gått i pension.

Tekniker Margit Laurits (t h) tackas av Anders Ledskog för 25 tjänsteår.

Laboratorieingenjören Lena Ohrberg (t h) tackas av Anders Ledskog för 25 tjänsteår.

Lena Ohrberg är glad för sin blomsterkvast.

Henrik Aspegren håller ett kort anförande om VA SYD:s stipendium, som tilldelades Josefin Barup (t h).
Anders Ledskog i mitten håller i stipendiechecken.

Josefin Barup är en glad stipendiat.
Josefin Barup och Sofie Samuelsson (som inte kunde närvara vid stipendieutdelningen) fick stipendiet för sitt arbete (kan laddas ner nedan till vänster, den engelska sammanfattningen kan laddas ner nedan till höger):

"Slut i kranen? En studie av kontinuitets­hanteringen för dricksvattenbranschen med fokus på nödvatten och standarden BS25999."

Arbetet är gjort vid Brandteknik och Risk­hantering vid Lunds Tekniska Högskola
Lunds Universitet.

  

Anders Ledskog skriver ut stipendiechecken till Josefin Barup.

Nyligen avtackade Eber Ohlsson, Leif Berg och Bengt Andersson beaktar allvarligt sin nya situation.

Pensionärerna samlade för gruppfoto. Fr v: Gert Svensson, Jean Papoutsas, Peter Thümmel, Britt Sörensson,
Bengt Andersson, Eber Ohlsson, Leif Berg, Hans-Erik Carlsson, Stig Sjögren och Ronnie Persson.

Även "25-åringarna" samlades för gruppfoto. Margit Laurits och Lena Ohrberg.

Zlatko Dimovski.

Marianne Beckmann.

Gert Svensson.

Mari Segerberg.

Per Bromé och Mariann Bäck.

Leif Malmström och Margit Laurits.

Margit Laurits och Britt Sörensson.

Är det glaset (eller dess innehåll) som gör Erling Midlöv och Mari Segerberg så allvarstyngda?

Per Bruce och Monica Erlandsson.

Berit Silwer och Hans-Erik Carlsson.

Marianne Beckmann.

Pensionärstillvaron verkar tynga Stig Sjögren, medan Mariann Bäck är glad att hon är kvar.

Mariann Bäck och Håkan Lundgren.

Gert Svensson och Per Bromé.

Eber Ohlsson blickar framåt, trots 42 år på VA-verket Malmö och VA SYD.
Hem
Home
VA-Profiler
Profiles within Water Supply and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 111213