Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäster: Inge Grundberg & Ingrid Evaldsson, Dalby

Sverige

Danmark Norge Portugal Spanien Sverige


Alvesta

Alvesta

Brastad

Borås

Bro

Brösarp

Frövi

Gärsnäs

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Halmstad

Halmstad

Halmstad

Hultsfred

Hunnebostrand

Hunnebostrand

Immeln

Kilsmo

Klippan

Kristianstad

Kumla

Kumla

Linköping

Linköping

Lysekil

Mönsterås

Nora

Norrköping

Nybro

Nyköping

Nässjö

Olofström

Oxelösund

Orust

Orust

Oskarshamn

Oskarshamn

Ronneby

Rågårdsvik

Simrishamn

Sjöbo

Sotenäs

Stenungsund

Stenungsund

Sävsjö

Sävsjö

Tingsryd

Trollhättan

Trollhättan

Vadstena

Varberg

Värnamo

Västerås

Ängelholm

Ängelsberg
Örebro södra vattentorn. 29 exteriör- och interiör­bilder, 2010-2011.

Blekinge

Blekinge, Olofström, Bokelundsvägen
N 56.2926 - E 14.5050

Blekinge, Ronneby, Nya vattentornet
N 56.2046 - E 15.2672

Bohuslän

Bohuslän, Göteborg, Torslanda
N 00.0000 - E 00.0000

Bohuslän, Lysekil, Brastad, Sågvägen (earth reservoir)
N 58.3827 - E 11.4775

Bohuslän, Lysekil, Rågårdsvik (earth reservoir)
N 58.2069 - E 11.4532

Bohuslän, Lysekil, Skaftö, Åseberget (earth reservoir)
N 58.2281 - E 11.4372

© Ingrid Evaldsson 2011

Bohuslän, Orust, Ellös (gamla) (earth reservoir)
N 58.1812 - E 11.4713

© Ingrid Evaldsson 2011

Bohuslän, Orust, Ellös, Slätthultsvägen (earth reservoir)
N 58.1844 - E 11.4786

© Ingrid Evaldsson 2011

Bohuslän, Sotenäs, Smögen
N 58.3577 - E 11.2229

© Inge Grundberg 2011

Bohuslän, Sotenäs, Hunnebostrand, Skalbergen (earth reservoir)
N 58.4455 - E 11.3086

Bohuslän, Sotenäs, Hunnebostrand,
Söndre Hoge Berg
(earth reservoir)
N 58.4389 - E 11.2987

Bohuslän, Stenungsund, Stora Höga
N 58.0174 - E 11.8273

© Ingrid Evaldsson 2011

Bohuslän, Stenungsund, Utsiktsvägen
N 58.0669 - E 11.8311

© Ingrid Evaldsson 2011

© Ingrid Evaldsson 2011
Vattentornet har rivits under våren 2011 efter att det har varit ur drift en längre tid.
Här kommer det att byggas en villa i stället.

Gotland

Gotland, Slite
Vattentornet som modellPå bilden till vänster håller Ingrid Evaldsson en av henne till-verkad modell av Slite vattentorn. Modellen har hon gjort av ett klippark (se bild ovan), som går att ladda ner från www.bildrum.se/slitevattentorn.pdf.

Observera att du bara får ladda ned modellen för eget personligt bruk.

  You are invited to download a model of the Slite watertower in scale 1:160 for your personal use. Note that you are NOT allowed to download the model for commercial use.

Halland

Halland, Halmstad, Nissastrand (industry)
N 56.6776 - E 12.8622

© Ingrid Evaldsson 2011

© Ingrid Evaldsson 2011
Företaget Nordiskafilts vattentorn är nu en del av bostadsområdet Nissastrand.

Halland, Halmstad, Lokstallar (railway)
N 56.6653 - E 12.8641

Halland, Halmstad, Tylösand

Förmedlat av Ingrid Evaldsson 2011
” … ett besvärligt problem för badorter med grunda stränder är avloppsfrågan. De flesta byggnaderna skulle förses med wc och spillvatten infiltreras i jordgrunden i en samlingsbrunn på varje tomt. Denna lösning var godtagbar då avrinningen bara skedde under en liten del av året, och en förutsättning var att man inte tog sitt färskvatten från brunnar på tomten. Lösningen blev att det byggdes ett vattentorn på klippan där nu S:t Olofs Kapells klockstapel tronar. När klockstapeln i början av 1950-talet uppfördes revs vattentornet och ett nytt vattentorn byggdes på höjden av Högåsen. Vattnet pumpades upp i rör från en vattentäkt vid nuvarande Rhododendronparken i Tjuvahålan. När vatten- och avloppsfrågan lösts på ett modernt sätt skattade det gamla vattentornet åt förgängelsen. Innan det revs fanns det tankar på att bygga om tornet till bostad.”

Ingrid Evaldsson citerar från boken ”Tylösand i våra hjärtan. Från ödslig utmark till blomstrande miljö”. (Förlag Utsikten. 2004), samt förmodar att det är bildens vattentorn som nämns i texten.

Halland, Varberg, Håsten
N 57.1135 - E 12.2667

© Ingrid Evaldsson 2011

Närke

Närke, Kumla, Hällabrottet
Reservoarvolym: 170 m³
HVY över mark: 23 m
Färdigt år: 1963
Projektör: VBB
Entreprenör: Samuelsson & Bonnier

Närke Kilsmo
N 59.0440 - E 15.5670

Närke, Kumla, Åbytorp
N 59.1306 - E 15.0824
Reservoarvolym: 50 m³
HVY över mark: 20 m
Färdigt år: 1955
Projektör: VBB
Entreprenör: Armerad Betong

Skåne

Skåne, Klippan, Helsingborg-Hässleholms Järnväg, HHJ (railway)
N 56.1306 - E 13.1252

Skåne, Kristianstad
N 56.0346 - E 14.1505
Pilgrimsfalkbo
Att vattentorn kan användas för bostadsändamål vet vi ju. I Kristianstad har man gjort en tillbyggnad på vattentornet, en enrummare som sedan 2010 bebos av en familj. Hemma-hos-reportage finns på en webbadress.
Ingrid Evaldsson

Skåne, Simrishamn, Gladsax bygata
N 55.5633 - E 14.3030

Skåne, Simrishamn, Gärsnäs, Malmövägen
N 55.5540 - E 14.1685
En vecka i juli 2015 pågick det en gatukonstfestival, Street Art Österlen, med internationella graffitikonstnärer som målade diverse byggnader på Österlen.

Vattentornet i Gärsnäs var ett av dem. Tyvärr blev just det inte färdigt eftersom det blåste så mycket flera dagar att det inte ansågs säkert att gå upp med liften. Lite målning blev det i alla fall på nederdelen.
/Ingrid Evaldsson

Skåne, Sjöbo, Vollsjö
Informationstavla vid tornet/pumphuset:

Pumphuset i Vollsjö ingick tidigare i en av landskapets mest kompletta och genuina stationsmiljöer med stationshus, godsmagasin, spårområde och pumphus. I början av 1980-talet utplånades hela miljön med undantag av pumphuset.

Pumphuset i Vollsjö är ett av de få kvarvarande pumphusen från järnvägens barndom. Det åttkantiga vattentornet byggdes 1865. Den runda tillbyggnaden i trä tillkom 1907 och fungerade som reningsanläggning.

Pumphuset användes för att pumpa upp vatten till ångloken via en vindmölla på taket. Vindturbinen skötte sig själv, men vid stiltje användes en handdriven pump. En pumpkolv fördes upp och ner av en vevstake. Denna drevs i sin tur av ett stort svänghjul, som pumparen vevade runt. Till pumpen hörde även en kolgård.

Driften i pumphuset pågick fram till 1950-talet. Därefter förföll pumphuset alltmer och stod bl a en tid utan tak. På 1980-talet utfördes en omfattande renovering.


Skylttexten fortsätter nedan till vänster.
Pumphuset spelar en stor roll i Fritiof Nilsson Piratens (1895-1972) självbiografiska verk från 1932, ”Bombi Bitt och jag”. Piratens far var stins i Vollsjö kring sekelskiftet. Debatten om pumphuset har varit livlig. År 1982 bild­ades Piratensällskapet, i syfte att rädda Bombi Bitts eller snarare Jöns Pumpares hus från en hotande rivning.

Skåne, Tomelilla, Brösarp, Östra Skånes Järnvägar ÖSJ (railway)
N 55.7366 - E 14.1250
Vid Brösarps station finns ett järnvägsvattentorn, sammanbyggt med lokstallarna. Tornet byggdes enligt uppgift år 1900. Cisternen (som syns genom fönstret på bilden) rymmer 30 m³.

Från början togs vatten med hjälp av turbindrift från ett närbeläget vattendrag. Ganska snart grävdes en 20 m djup brunn i anslutning till byggnaden och vatten pumpades upp i tornet med en ångdriven pump. Senare har denna ersatts med elektrisk pump.

Vattentornet försörjde inte bara loken, utan ock­så byggnaderna vid stationsområdet.

Vattentornet är fortfarande i drift (museitrafik mellan Brösarp och St Olof bedrivs av Skånska Järnvägar AB).

Ingrid Evaldsson

Skåne, Ängelholm, Västustbanan (railway)
56.2431 - 12.8536

Skåne, Östra Göinge, Immeln, Gamla byvägen,
Kristianstad-Immelns järnväg (KIJ)
(railway)
N 56.2051 - E 14.2519

Småland

Småland, Alvesta, Södra Stambanan (railway)
N 56.9042 - E 14.5627
Från skriften ”Alvesta Järnvägsstation, byggnadsminne i Kronobergs län”:
SJ byggde 1909-10 ett lokstall med 6 platser. Samtidigt byggdes två vattentorn, ett sammanbyggt med lokstallet (bilden ovan) och ett i söder vid Salens strand. Det senare är sedan länge borta. Fram till 1950-talet användes ånglok på sträckan Borås-Alvesta-Växjö. /Ingrid Evaldsson


Småland, Alvesta, Vislanda
N 56.7746 - E 14.4258

© Ingrid Evaldsson 2011

Småland, Hultsfred (railway)
N 57.4834 - E 15.8482

Småland, Värnamo, Halmstad-Nässjö järnväg, HNJ (railway)
N 57.1911 - E 14.0352

Småland, Oskarshamn, Fårbo
N 57.3785 - E 16.4824     N 57.3786 - E 16.4820

Småland, Sävsjö
N 57.4079 - E 14.6556

Småland, Sävsjö, Södra Stambanan (railway)
N 57.4048 - E 14.6656

Småland, Tingsryd, Norraryd
Karlshamn-Vislanda järnväg (KWJ/KVBJ)
Hönshylte-Kvarnamåla järnväg (HKJ)
N 56.4829 - E 14.6957

Småland, Oskarshamn, Nässjö-Oskarshamns järnväg NOJ (railway)
N 57.2596 - E 16.4607

Småland, Sandbäckshult, Mönsterås-Åseda järnväg MÅJ (railway)
N 56.9958 - E 16.2888

Småland, Knivingaryd, Mönsterås-Åseda järnväg MÅJ (railway)
N 56.9216 - E 15.9791


Småland, Nässjö, Lokstationen Södra stambanan SSB (railway)
N 57.6609 - E 14.6831

Södermanland

Södermanland, Nyköping
N 58.7613 - E 17.0144

© Ingrid Evaldsson 2011

Södermanland, Oxelösund
N 58.6808 - E 17.1010

© Inge Grundberg 2011

Uppland

Uppland, Villa Aske
N 59.6092 - E 17.6412

Västergötland

Västergötland, Borås, Borås Spinneri (industry)
N 57.7167 - E 12.9368

© Ingrid Evaldsson 2011
I kvarteret Astern i Borås (mellan Sven Eriksonsgatan, Kyrkängsgatan, Öst- Västleden och Viskan) låg Borås Spinneri AB.

Västergötland, Göteborg, Guldheden södra

Västergötland, Göteborg, Landala
N 57.6943 - E 11.9677

© Ingrid Evaldsson 2011

© Ingrid Evaldsson 2011

Västergötland, Göteborg, Gamlestaden, Slakthuset (industry)
N 57.7286 - E 12.0027

Västergötland, Trollhättan, Pumphuset
N 58.2922 - E 12.2949

© Ingrid Evaldsson 2011

© Ingrid Evaldsson 2011

© Ingrid Evaldsson 2011

Västergötland, Trollhättan, Strömslund
N 58.2829 - E 12.2748

© Inge Grundberg 2011

Västmanland

Västmanland, Lindesberg, Frövi, Norra Bangatan
N 59.4706 - E 15.3509

Västmanland, Nora, Nora Bergslags järnväg (NBJ) (railway)
N 59.5155 - E 15.0409

Västmanland, Västerås, Skallberget
N 59.6301 - E 16.5404

Västmanland, Fagersta, Ängelsberg, Bangården (railway)
N 59.9541 - E 16.0094

Östergötland

Östergötland, Linköping, Slakthuset (industry)
N 58.4224 - E 15.6142

Östergötland, Linköping, Lokstallar (railway)
N 58.4194 - E 15.6213       N 58.4197 - E 15.6211

Östergötland, Norrköping
N 58.5826 - E 16.1496

© Ingrid Evaldsson 2011

© Ingrid Evaldsson 2011

Östergötland, Vadstena, Fågelsta-Vadstena-Ödeshögs järnväg (railway)
N 58.4453 - E 14.8870

Örebro södra vattentorn

Närke, Örebro, Södra vattentornet
N 59.2620 - E 15.1958

Oktober 2010

Oktober 2010

November 2010

November 2011

November 2011

December 2010

December 2010

Januari 2011

Januari 2011

Januari 2011

Januari 2011

Mars 2011

Maj 2011

Juni 2011

November 2011

November 2011

November 2011

September 2010

September 2010

September 2010

September 2010

September 2010

September 2010

September 2010

September 2010

September 2010

September 2010

September 2010

September 2010

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 150818