Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Profilprodukter T-tröjor Slipsar Paraplyer Börsar Slipshållare

Profilprodukter: T-tröjor
Profile Products: T-shirts

Eber Ohlsson

VA-verket Malmö

Eber Ohlsson står bakom designen och textidén till T-tröjan.
Framsidans text kan beroende på betoning ha två olika betydelser.
1. Dels vara en beskrivning av H2O: Helt klart vatten.
2. Dels ett konstaterande att H2O är helt klart Vatten.

Baksidans pryds av ett av skribentens foton av Hyllie vattentorn, omvandlad till till två nyanser, blått och vitt.
Teckensnittet Cooper Black Italic på tröjans båda sidor, har valts för att återspegla vattnets egenskaper - både kraft­fullt och mjukt, och där den kursiva texten understryker den posi­tiva framåt­rör­elsen.

T-tröjan kommunicerar med andra ord budskapet:
Ett modernt VA-verk med en evig produkt.

T-tröjan (© Eber Ohlsson) designades och screentrycktes 1995.

Hem
Home
Diverse VA
Miscellaneous in the sphere of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 101229