Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Profilprodukter T-tröjor Slipsar Paraplyer Börsar Slipshållare

Profilprodukter: Paralyer
Profile Products: Umbrellas

Eber Ohlsson

Gatukontoret Malmö


Paraplyet har designats av Eber Ohlsson.

Malmö vatten- och avloppsverk och Malmö gatukontor sammanslogs 1981 till Gatukontoret Malmö. Därför utlystes en tävlig om en logga för den nya förvaltningen, en tävlig som vanns av skribenten. Loggan är en symbol för de ingående verksamheterna, VA, park och gator.

De tre symbolerna bygger på samma geometriska figur, en cirkel med två tangenter som bildar en vinkel på 90°. För VA-delen en blå vattendroppe, för Parkdelen ett grönt träd (eller ett blad) samt för Gatudelen ett dubbelfältigt grått G (gata). När papaplyet skulle designas, så valdes dessa tre färger plus ett vitt fält med gatukontorets logga, taget två gånger eftersom paraplyet har 8 fält.


VA-divisionen


Paraplyet har designats av Eber Ohlsson.

När VA-divisionen inom Gatukontoret Malmö skulle ta fram ett eget paraply, så var skribentens tanke att paraplyets 8 fält skulle få 8 färger, först ett vitt fält och sedan 7 fält från ljusblått till mörkblått. Dessvärre kunde paraplyleverantören inte tillgodose detta önskemål, varför paraplyet fick färre antal färger.

I det vita fältet finns VA-divisionens logga, vilket är gatukontorets logga i vitt och blått samt därefter texten VA-DIVISIONEN i det teckensnitt som användes på gatukontoret. Gatukontorets teckensnitt var ett av skribenten modifierat Circuit Double.

Hem
Home
Diverse VA
Miscellaneous in the sphere of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 110104