Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Profilprodukter T-tröjor Slipsar Paraplyer Börsar Slipshållare

Profilprodukter: Börsar
Profile Products: Purses

Eber Ohlsson

VA-divisionen (Gatukontoret Malmö)


Överingenjör Bengt Andersson på VA-divisionen inom Gatukontoret Malmö bad skribenten formge VA-divisionens rapporter. Dessa fick då bland annat i rapporternas övre vänstra hörn - inskriven i en rät­vinklig triangel - gatukontorets logga och texten VA-DIVISIONEN.

Då Bengt Andersson var nöjd med resultatet, fick skribenten använda denna sammansatta logga på en del Profilprodukter, som exempelvis ovanstående börsar.


Hem
Home
Diverse VA
Miscellaneous in the sphere of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 110105