Skånska vattentornssällskapet
Scanian Water Tower Society
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Vattenstänk   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

"Vombvattnet gott nog" säger Malmöpolitiker
Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk nr 3/1978

Eber Ohlsson

Nutida kommentar till vad som hände 1978.
Kommunledningen hade bestämt att stad­ens för­valt­ning­ar skulle delta på den 1978 60-årsjubilerande Skåne­mässan. De ursprungliga in­ten­tionerna från kommun­led­ning­en var att varje för­valtning, under sin dag skulle in­formera mäss­be­sök­ar­na i kommunens del av mässhallen.

An­svar­ig för VA-verkets deltagande blev skribenten, som bildade en arbetsgrupp med deltagande av också Lennart Jonson och Leif Linde.

VA-verkets mässengagemang kom att bestå av tre pro­gram­punkt­er. Den stora programpunkten var en vatten­show, som det går att läsa om på en annan sida. Vidare fanns det en bildpresentation av va-medarbetare.

Den pro­grampunkt som kräv­de minst arbete, dricks­vatten­fontän­en, blev nog den mest uppskattade. Här lyckades VA-verket, i motsats till de andra förvaltningarna, både delta och få uppmärksamhet hela mässveckan. Skälet till detta
var att vi inte frågade om lov, utan tog oss friheten att under hela mässtiden erbjuda mäss­be­sök­ar­na friskt kallt vatten från vår dricks­vatten­kylare.

Under mässan föddes tanken att locka, vid denna tid kända personer, till drickvattenkylaren och fotografera dem där (motljuset skapade dock svåra fotobetingelser).

Senare kom även tanken att presentera dem i ett foto­coll­age i personal­tid­ning­en Asfaltblänk & Vattenstänk. Då fick de bild­er som utvaldes dagsaktuella texter, som visser­ligen var fejkade, men som hade kunnat vara foto­objektens egna.

Texterna anknöt till det arbete/­uppdrag personerna var kända för. Exempelvis gjorde Lasse Holmquist då ett tv-program som hette "Oss emellan", och Radio Malmöhus körde med "Vi gör det tillsammans".
Idé, foto och texter stod skribenten för.

Härligt friskt kallt vatten – direkt från egen källa.
Detta erbjöd va-verket mässbesökarna på årets Skånemässa. För detta ändamål hade vi ställt upp en dricksvattenkylare, som vi utan kostnad hade fått låna av Ifö Sanitär AB. Vattenerbjudandet blev populärt – att under de varma mässdagarna gratis få släcka törsten. Några av dem som drack vattnet lyckades vi fotografera. Dessa fällde då i sin tacksamhet något yttrande om vattnet. Vi lyckades inte alltid i mässorlet uppfatta hela meningen. Därför har ibland rekonstruerat vad de kunde ha sagt.


© Eber Ohlsson 1978
"På det här spelet är insatserna låga" sade Jan Svärd, kommunalråd för gaturoteln.

© Eber Ohlsson 1978
"Vi har hört att det skall bli konkurrens om vattnet i fram­tiden" sade tre storkonsumenter.

© Eber Ohlsson 1978
"Det här dricksvattenkylaren har många läsvärda sidor" sade Arne Kristoffersson, ordförande i biblioteksnämnden.

© Eber Ohlsson 1978
"Vatten - det är bra till eftersläckning" sade Bengt Lindell, brandchef.

© Eber Ohlsson 1978
"Gott vatten - det kan du skriva upp" sade Verner Larsson, politisk sekreterare för gaturoteln.

© Eber Ohlsson 1978
"Kan man opponera sig mot att vattnet inte är blått?" frågade Roland Lundberg (m), vice ordförande i kommunstyrelsen.

© Eber Ohlsson 1978
"Vombvatten - det är annat det än Sjölundavatten" sade Jan Brandt, 1:e maskinmästare på Sjölundaverket.

© Eber Ohlsson 1978
"Ingen konst att dricka vatten här" sade Eje Högestett, konsthallschef.

© Eber Ohlsson 1978
"Här kan man konsumera hur mycket vatten man vill" sade Sven-Åke Hansson, konsumentsekreterare.

© Eber Ohlsson 1978
"Det är livlig trafik till vattnet" sade Olle Ahlström, trafikingenjör på gatukontoret.

© Eber Ohlsson 1978
"Man får se upp för vattenstrålen" sade Bo Nystrand, förste brandingenjör på Brandkåren.

© Eber Ohlsson 1978
"Inte vill jag skolka, om dom andra har druckit" sade Lars Kjellman, skoldirektör.

© Eber Ohlsson 1978
"Gratis vatten - det smakar gott" sade Tore Lundström, kommunal­råd för finansroteln.

© Eber Ohlsson 1978
"Vombvatten - värt en mässa" sade Malte Jeppsson (t h) till Alf Pettersson, kommunalråd i Eslöv resp Malmö.

© Eber Ohlsson 1978
"Vårt lokala vatten, ni gör det tillsammans - ni på va-verket?" frågade Karsten Ericks, reporter på Radio Malmöhus.

© Eber Ohlsson 1978
"Jag hade inte planerat att dricka vatten här" sade Nils Yngvesson, kommunalråd för plan­roteln.

© Eber Ohlsson 1978
"Var håller vattnet hus" frågade Göte Gustavsson, fastighetsdirektör.

© Eber Ohlsson 1978
"Va-verkets ledning ledde mig hit" sade Gunborg Persson, kart­assistent på va-verket.

© Eber Ohlsson 1978
"Gott så in i vassen" sade Lennart Lindberg, Malmö museums akvarieavdelning.

© Eber Ohlsson 1978
"Det är god ström på vattnet" sade Hans Rode, kommunal­råd för industriroteln.

© Eber Ohlsson 1978
"Vatten - det är kultur" sade Ulla Sandell, kommunalråd för kulturroteln.

© Eber Ohlsson 1978
"Ingen personal - man trycker själv" sade Alf Pettersson, kommunalråd för personalroteln.

© Eber Ohlsson 1978
"Om man skall bygga ett vattentorn högre än Översten - då behöver man en Generalplan" sade Arne Källsbo, stadsbyggnadsdirektör.

© Eber Ohlsson 1978
"Informationsflöde - tack" sade Sten Mårtensson, informations­konsulent.

© Eber Ohlsson 1978
"Vatten - en god förening" sade Peter Langerbeck, ordförande i Ungdoms­föreningarnas Centralorganisation.

© Eber Ohlsson 1978
"Med en kaka till är detta ett bra turistmål" sade Carl-Erik Frantzén, turistchef.

© Eber Ohlsson 1978
"Vatten är upplyftande" sade Karin Lundquist, kart­assistent på va-verket till sonen Per.

© Eber Ohlsson 1978
"Oss emellan - vi har samma vatten hemma i Tygelsjö" sade Lasse Holmqquist, TV-kändis.
Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 060412