Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Var bor vi VA-verkare?
Publicerad i personalbladet Vattenstänk 2 (1992-07-07)

Eber Ohlsson


I vilken kommun?

Som väntat bor merparten i Malmö. I november 1990, då materialet togs fram, bodde 61 % i Malmö. Inom SSK-området (Sydvästra Skånes Kommunalförbund) bodde 95 %.

Största boendekommunen utanför Malmö var Vellinge och Svedala med vardera 8 % samt Lund med 7 %. I övriga SSK-kommuner, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Trelleborg bodde sammanlagt 11 %. Resterande 5 % av medarbetarna återfanns i kommunerna Eslöv, Landskrona, Höör, Bjuv, Skurup, Ystad, Sjöbo och Tomelilla.

Var i Malmö?

Som vidstående diagram visar är Innerstaden det stadsområde där flest medarbetare bor. I storleksordning följer sedan Limhamn, Hyllie, Fosie, Husie, Rosengård, Bunkeflo, Kirseberg och Oxie.

Mer intressant är att se om medarbetarnas boendemönster avviker från Malmöbon i gemen (gruppen 25-64 år). I stapeldiagrammet kan man se att VA-medarbetarna i större utsträckning bor i Husie, Bunkeflo, Limhamn och Hyllie än Malmöbon i gemen.

Motsatt förhållande råder i Innerstaden, Fosie och Rosengård. I Kirseberg och Oxie väger det jämt. I Husie bor det dubbelt så många VA-medarbetare som man kunde förvänta sig om VA-medarbetarna följde boendemönstret för Malmöbon i gemen.Stadsområdena i diagrammet är fr v:
 • Innerstaden
 • Limhamn
 • Hyllie
 • Fosie
 • Husie
 • Rosengård
 • Bunkeflo
 • Kirseberg
 • Oxie


 • Var är vi VA-verkare födda?

  Hur mångkulturellt är VA-verket? Om vi ser var medarbetarna är födda, så finner vi att 42 % är födda i Malmö.

  I Malmöhus län exklusive Malmö återfinnes 23 %. Göingar och övriga som är födda i Kristianstads län är 8 %. Medarbetarskaran är alltså till ca 3/4-delar född i Skåne.

  Från Sverige (en icke skåning skulle säga övriga Sverige) har 15 % kommit. Övriga Nordenfödda utgör endast 3 %. Från övriga världen, i praktiken övriga Europa, har knappt var tionde av medarbetarna kommit.

  Hem Vattenstänk Vattenblandat
  Water mixed
  Upp
  Senast uppdaterad 050725