Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

VA-verket återfött
Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 1 (1992-07-03)

Eber Ohlsson


© Eber Ohlsson 1979
VA-divisionen blev VA-verket den 1 juli 1992. Händelsen saluterades med de första vattenstänken på sju veckor. Det var glädjande, för utan regn - inget VA-verk.

Beslutet om hur VA-verket skulle organiseras togs så sent som 1992-06-06. Tiden att förbereda det nya verket blev med andra ord mycket kort. Tiden för information likaså.

Programförklaring: Med nyhetsbladet Vattenstänk är
det tänkt att VA-verkets medarbetare kontinuerligt skall bli in-formerade om det som har hänt och om det som skall hända på VA-verket. Vattenstänk lägger större vikt vid nyhetsvärdet än den grafiska perfektionen.

Ambitionen är att Vattenstänk skall skrivas, redigeras, tryck-as, distribueras och läsas samma dag. Alla som har information som de önskar sprida till VA-verkets medarbetare är välkomna att lämna tips eller bidrag till rum S2215 eller tel 34 15 75.

Läs även:   Nr 100

Läs även:   one till 158 eller en nekrolog

Hem Vattenstänk Vattenblandat
Water mixed
Upp
Senast uppdaterad 140309