Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Understatement
Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 78 (1996-02-29)

Eber Ohlsson


I bland träffar man på intressanta meningar i äldre handlingar. Meningar som med historiens patina fått en annan vikt. En sådan mening återfinns i en 50-årig [1996] VA-verksskrivelse, som förklarar varför bygget av Vombverket är försinkat:

"Anläggningen i Vomb, som ursprungligen beräknades vara färdig år 1942, har på grund av omständigheter, varöver stadens myndigheter icke ägt rådighet, ännu icke kunnat fullbordas ...."

Det får bedömmas tillhöra kategorin understatement, eftersom försinkelsen berodde på andra världskriget och den material­brist som blev följden. Mycket kan man kanske anklaga staden för, men inte andra världskriget.


Hem Vattenstänk Vattenblandat
Water mixed
Upp
Senast uppdaterad 101227