Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Många firade Turbinens 125 år
Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 31 (1993-12-14)

Eber Ohlsson


Turbinen har varit i drift i sedan 1868. Med andra ord i 125 år. Detta markerades den 3 december med en liten fest på Turbinen.

Som framgår av bilderna var det många Turbinenvänner som samlats för att äta en liten bit mat och titta på en utställning med unika mer än 100-åriga ritningar, foton från flydda tider samt Turbinenutensilier.

Korta tal hölls av toastmaster Sven Widing, VA-chef Bengt L Persson, VA-delegationens ordförande Lennart Ryberg samt ordförande i styrelsen för teknisk produktion Håkan Fäldt.

Den senare förrättade därefter invigningen av minnesstoden, ett restaurerat mässingsblänkande pumphjul från Rosendal, samt en med Malmögrip-däxellock flankerad mosaikinskrift i golvet "Turbinen 1935", markerande Turbinens nuvarande placering.

© Bengt Jensen 1993© Bengt Jensen 1993
Sedan var det guidad visning av ett moderniserat Turbinen. Journalister och fotografer från stadens stora drakar tog del av begivenheterna.

Vi som var med tyckte att det var en trevlig tillställning, med historia inte bara i form av ritningar och foton utan även av inbjudna VA-verkspensionärer. Ett stort tack till Helge Haltnes och alla hans medarbetare på Turbinen.


Utställningen kvar

Hade du inte tillfälle att besöka Turbinen den 3 december? Utställningen är kvar på Turbinen till jul. Dessutom kan du i personalmatsalen se de vackra målningarna gjorda av konstnärinnan Cattis Ahlgren. Det är motiv från avloppspumpstationernas olika tidsepoker:

1. Turbinenritning 1868
2. Turbinen 1896
3. Turbinen 1935
4. Kockumsbygget Stella Polaris (Kockum är granne med
    Turbinen)
5. Rosendal 1908
6. Rensvagn från Rosendal 1908
7. Däxellock med Malmögripen 1437-1990


© Bengt Jensen 1993

Här är årets Julkort, Turbinen 1868

Årets julkortsmotiv är ritningen av den första och i år 125-års jubilerande Turbinen.

Ritningen är rubricerad "Förslag till ventilation af kanalerna kring Malmö", dåtidens benämning på cirkulationspumpverket vid Turbinen.

Hem Vattenstänk Vattenblandat
Water mixed
Upp
Senast uppdaterad 101225