Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Synd
Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 72 (1996-01-25)

Eber Ohlsson

Man skall inte synda. Det gäller även kyrkan. Nu gäller frågan inte köttets lust, utan fettets last.

Våra fettavskiljningsexperter Ingemar Andersson och Göte Sernbo var för en tid sedan och inspekterade en av stadens församlingar. De frågade kyrkans man hur kyrkans fettavskiljare fungerade.

Vadå fettavskiljare? blev svaret. Ett sådant världsligt påfund som fettavskiljare var obekant. Trots att fettet strävar uppåt. En rörelseriktning som även kyrkan vill verka för.

Efter inspektion av kyrkorummet hittades så småningom fettavskiljaren. Givetvis full. Det var synd, eftersom fettet kan förorsaka stopp i våra avloppsledningar. Entreprenören har nu varit där och fettsugit. Nu är allting frid och fröjd i kyrkan.

Hem Vattenstänk Vattenblandat
Water mixed
Upp
Senast uppdaterad 061211