Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Signaturer
Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 131 (1998-01-13)

Eber Ohlsson


BuV, HyT, RMA eller BTA - är några, av de mer än hundratalet signaturer som används på VA-verket, men vad står de för? Eftersom skribenten en gång för 30 år sedan tog fram signatursystemet, är det på sin plats att förklara det för yngre kolleger.

För 30 år sedan skrev våra verk dagrapporter, som sedan sammanfattades i månadsrapporter. För att på ett koncist sätt ange t ex avloppspumpstationer, fanns det behov av officiella signaturer. Därför skapades följande system:

En treställig signatur. De två första positionerna anger geografisk placering, medan den tredje positionen anger funktion.

X X X

Geografiskt läge:
För enkelnamn, en versal + en gemen.
För dubbelnamn (t ex två gatunamn), två versaler.

Exempel på funktioner:
A=Avlopps­pumpstation
R=Avloppsreningsverk
T=Vattentorn
V=Vattenverk

Med detta system får vi signaturerna:
BTA = Byggmästaregatan­Tågmästaregatans avloppspumpstation
BuV = Bulltofta vattenverk
HyT = Hyllie vattentorn
IFA = Inre Ringvägen-Flygfältsvägens avloppspumpstation
OxT = Oxie vattentorn
RMA = Rödkullastigen-Munkhättegatans avloppspumpstation
SjR = Sjölunda avloppsreningsverk

Antalet avloppspumpstationer har fortsatt att öka, och är nu ca 100 st. Detta kan skapa problem, eftersom vissa bokstäver är mer frekventa än andra i vårt språk. Viktigt är också när man bestämmer signatur, att officiella gatu- och områdesnamn användes. Det får inte finnas risk att grundnamn eller företeelser försvinner.

Hem Vattenstänk Vattenblandat
Water mixed
Upp
Senast uppdaterad 070105