Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Pumpgrav
Publicerad i personaltidningen Vattenstänk 123 (1997-10-03)
Ladda ner artikeln som en pdf-fil.

Eber Ohlsson


Avloppspumpstationen Carlsgatan/Skeppsbron blev den 26 augusti påbackad av en lastbil. Skadorna blev så omfattande att väggen flyttade sig. Reparationsarbetena pågår och beräknas vara avslutade i oktober.

Avloppspumpstationen är ritad av arkitekt Thorvald Pedersen, VBB. När byggnaden planerades gällde stadsbyggnadskontorets förslag att ingen biltrafik skulle förekomma framför Ferdinand Bobergs posthus samt mellan posthuset och Öresundshuset.

Byggnadens form var givetvis styrd av sin funktion, upphandlingen i form av totalentreprenad, undervåningens djup men även en anpassning till omgivande hus. I arbetet med att rita en tilltalande byggnad associerade arkitekten till den romerske kejsaren och östgotiske kungen Teoderiks (år 493-526) gravkor i Ravenna.


På grund av den omfattande ventilationen kom inte pumpstationens korsform att bli lika pregnant. Slutresultatet, en avloppspumpstation med välvt tak i koppar och väggar i mörkrött tegel blev dock gott - en prydnad för VA-verket.

Efterskrift   (2010-09-12)
Sedan ovanstående artikel publicerades 971003, har skribenten haft möjlighet att besöka Teoderiks gravkor i Ravenna.

Östgotiske kungen Teoderiks gravkor i Ravenna.
Hem Vattenstänk Vattenblandat
Water mixed
Upp
Senast uppdaterad 100912