Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Ny avloppspumpstation i Nordanå
Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 128 (1997-11-27)

Eber Ohlsson


Yttre Ringvägen mellan trafikplatserna Kronetorp och Sunnanå kommer att korsa en av våra större avloppsledningar, den s k Foodialedningen (mellan f d Foodia i Staffanstorp och Spillepengens avloppspumpstation).

Eftersom det är vägen som bryter ledningen, är det också Vägverket som betalar avloppspumpstationen. Dessutom kommer Vägverket att stå för driftskostnaden enligt ett avtal.

I princip utförs pumpstationen som en dykare, d v s avloppsvattnet kommer normalt att passera pumpstationen utan att det behöver pumpas. Men för att inte få sedimentavsättningar, kommer pumpning att ske preventivt, enligt ett visst tidsschema.

Trots att pumpstationen är omgiven av många och stora kraftledningar, måste det läggas en ny kraftkabel på en inte oväsentlig sträcka. Dessutom kommer det borras en djupvattenborra för att försörja pumpstationen med renvatten.
Nordanå avloppspumpstation är f n bara en stor grop på slätten.


Hem Vattenstänk Vattenblandat
Water mixed
Upp
Senast uppdaterad 070106