Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Löpsedel - SkD
Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 30 (1993-12-07)

Eber Ohlsson


Till vänster återges Skånska Dagbladets löpsedel lördagen den 4 december 1993.

Sant och en nyhet?

Sant är att Malmöborna i århundraden har låtit avloppet gå rakt ut i kanalen. Numera ser VA-verket till att detta normalt inte sker.

Löpsedeln är alltså historiskt sann, men löpsedelns budskap är ingen nyhet.
Hem Vattenstänk Vattenblandat
Water mixed
Upp
Senast uppdaterad 101204