Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

VA-verket på Hjälmarkajen och i Kretsloppet
Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 39 (1994-08-10)

Eber Ohlsson


Malmöfestivalen expanderar. I år ingår Hjälmarkajen i festivalområdet. Här kommer du bland annat att finna Miljöutställningen Kretsloppet.

VA-verket har givetvis en monter/tält på Kretsloppet. Vi är ändock i branschen för jordens äldsta fungerande kretslopp. Vattenkretsloppet.

Det gemensamma rubriken för vår monter är:

Bara vatten...

Under denna rubrik har vi valt att koncentrera oss på några få budskap om vatten och vår verksamhet.
 • Bildkavalkad med rubriken: Människorna bakom vattnet. Bildkavalkaden visar medarbetare på VA-verket, vilka ser till att det finns vatten i kranen, och att någon tar hand om avloppet.
 • Info om livsmedlet vatten (Varudeklaration Vatten
 • Info om att VA-verket är ett miljöföretag. Info om vad man inte får hälla ut i avloppet.
 • TV+video som kontinuerligt visar kortversion av Skurt-programmet om vatten- o avlopp.
 • Servering av kallt vatten genom en dricksvattenkylare som vi fått låna av Fontana AB, Landskrona.
 • 151 läskbackar staplade 9½ backar hög, illustrerande 1 m³ vatten, den mängd vi levererar varje sekund till Malmöborna dygnet runt året om.
 • Cykelpumpning. Tävling på två cyklar som är kopplade till pumpar och där det gäller att snabbast pumpa upp en bestämd mängd vatten i plexi­glasrör. Samtidigt är det en illustration till vilken kostnad VA-verket levererar vårt vatten. Den vattenmängd de tävlande med svettpärlor i pannan pumpar, levererar vi till en kostnad av ca 10 öre, och då levererar vi vattnet i lägenheten. Bulltofta vattenverk har byggt den sinnrika apparaturen.

  Hem Vattenstänk Vattenblandat
  Water mixed
  Upp
  Senast uppdaterad 100107