Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

På väg mot intigheten
Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 152 (1999-04-20)

Eber Ohlsson

Spaltvidden minskar. Sjölundaverkets
rensgaller hade när det startade en
spaltvidd på ca 25 mm. Kring 1980
byttes dessa ut mot Geiger klät-
tergaller med en spaltvidd på
15 mm. Numera har vi Bor-
met galler med en spaltvidd
på 3 mm. Då uppkommer
frågan om 0 mm spalt-
vidd ger 100% rening.
Här börjar även
spalten smalna
och orden
blir till
slut
ba-
ra
0
.
Hem Vattenstänk Vattenblandat
Water mixed
Upp
Senast uppdaterad 050725