Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Finns Sjölundaverket?
Publicerad i personalbladet Vattenstänk 20 (1993-06-22)

Eber Ohlsson


Vi som trott att Sjölundaverket är ett avancerat avloppsreningsverk med mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening, slamhantering med rötkammare, värmepumpar mm för att nu inte glömma övervakningscentral och laboratorium har haft fel.

Detta om vi skall tolka grannen SYSAVS broschyr utgiven i april 1993. Där utgörs Sjölundaverket av två sedimenteringsbassänger och en liten byggnad därtill. Punkt slut. Men det är inte unikt. Vi som läser Gatukontorets infoblad På G... har sett att Avfalls och VA-avdelningen i de 7 nr som hittills utkommit inte skrivet ett ord om VA.

Men desto mer om avfall.

Av detta kan man kanske dra slutsatsen att VA-frågor sköts bäst av professionellt VA-folk.Hem Vattenstänk Vattenblandat
Water mixed
Upp
Senast uppdaterad 050725