Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Vågad skylt
Publicerad i VA-tidskriften Cirkulation 2/2014

Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Eber Ohlsson


På väg E 54 i Frankrike, något närmare Basel än Paris, finns en vågad skylt som markerar vattendelaren mellan Medelhavet och Nordsjön.

Även om upplysningen kanske inte har någon praktisk betydelse för vägfararna, så är det en intressant geografisk information. Frågan är om det inte kunde finnas motsvarande skyltar i Sverige?
Det skulle nog inte behövas fler skyltar än vad som kan räknas på ena handens fingrar, eftersom nyttan skulle vara störst i södra Sverige och då endast finnas på stora vägar för att markera vattendelaren mellan Östersjön och Kattegatt.

Vägskyltning på dessa vägar är visserligen Trafikverkets uppgift, men det kunde kanske ske med bistånd från Havs och Vattenmyndigheten?

Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 140319