Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Hydraulisk vädur
Originalpublicering 2013-05-27

Eber OhlssonPå 1970-talet fann medarbetare på Vombs vattenverk en hydraulisk vädur ute i markerna. Den renoverades, målades och fick därefter en framträdande plats verket.

För att besökare bättre skulle förstå funktionen på den uppställda väduren, fick skribenten i uppdrag att skapa en beledsagad information.

Efter att ha studerat facklitteratur gjorde skribenten ovanstående inramade plansch. Då den beskrivande texten under skissen har en textstorlek, som kanske kan vara svår att läsa på ovanstående bild, återges denna nedan (eller klicka på bilden för stor bild):

Hydrauliska väduren är en anordning för uppfordring av vatten med utnyttjande av trögheten hos en i en ledning framströmmande vätska. Hydraulisk vädur består av ett ventilhus med tryckklocka.

Från en på högre nivå belägen vattentäkt förs vattnet i en förhållandevis lång rörledning ner till den hydrauliska väduren och får där strömma ut i det fria genom en ventil.
Denna är så konstruerad att när utströmningshastigheten nått ett visst värde stängs ventilen plötsligt.

Härvid uppstår på grund av trögheten hos vattnet i tilloppsledningen en kraftig tryckstegring i ventilhuset så att en backventil mellan ventilhuset och tryckklockan öppnas och vattnet pressas in i klockan.

Därvid sjunker trycket i ventilhuset, varvid utströmningsventilen åter öppnar och backventilen stängs, varefter det beskrivna förloppet upprepas.

På så sätt byggs ett övertryck upp i tryckklockan och vattnet kan från denna genom en ledning föras till olka tappställen, belägna på högre nivå än vattentäkten.

Hydrauliska väduren arbetar bäst om förhålandet mellan tryckhöjd och uppfordringshöjd ligger inom gränserna 1/3 och 1/7.

Hydrauliska väduren uppges ha konstruerats på 1790-talet av bröderna Montgolfier.© Eber Ohlsson 2006
Hydrauliska vädur, uppställd på Vombs vattenverk.

Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 130527