Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Väckt vattentorn
Publicerad i VA-tidskriften Cirkulation 5/2013

Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Eber Ohlsson


© Eber Ohlsson 2013

Det 110 år gamla Pildammstornet i Malmö tjänstgjorde som vattentorn i bara 13 år. Därefter hade det inte någon annan funktion än att vara ett vackert blickfång i Pildammsparken. Men 1986 väcktes tornet ur sin törnrosasömn av ingenjör Göran Lundström, då byggnadsansvarig på VA-verket.

Görans idé var att under somrarna ha konstutställningar i tornet. Därför har konstintresserade medarbetare ansvarat för att olika konstnärer, enskilda eller kollektiv, fått ställa ut under två veckor i perioden maj till oktober. De senaste åren är det Rose-Marie Olsson, som har haft detta ansvar.
Tre utställningar har varit annorlunda, den exklusiva ”Swedish Textile Art: The Khalili Collection from London” vintern 1996, Skånes hemslöjdsförbunds hantverksaktivitet i början av seklet samt en minnesutställning 2003 gjord av skribenten om tornet, Malmös vattenhistoria samt staden vid tornets tillkomst.

Antalet konstnärer som har ställt ut har varit 30-40 per år och summeras antalet utställningsperioder, har det nu till sist blivit ca 300 st. Förhoppningsvis kommer det att bli fler. Det är bara att konstatera att tornet har varit galleri dubbelt så länge som det har varit vattentorn.


Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 130828