Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Tornbo
Originalpublicering 2007-03-07

Eber Ohlsson

Att bo högt anses vara attraktivt, om man inte måste ta trapporna för egen maskin. Med egna vingar så slipper man många steg. Det är en boendespecialisering som också namngett de boende. Tornseglare (tidigare benämnda tornsvalor). De är extremt goda aviatörer, och lever på att samla insekter under sin snabba flygt. Det är klart att tornseglare skall bo i vattentorn. När skribenten fann många fågelbon på vattentornet i Alpahão i Portugal, så var det inte onatur­ligt att tanken gick till tornseglare. Men efter närmare studium och en ornitologkonsultation, så har svaret i stället blivit att det troligen är hus-svalbon. Det förändrar dock inte så mycket, eftersom hussvalorna har samma fördel att tornbo, med nära åtkomst till sin föda, som tornseglarna.
Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 070307