Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Åttioårig borra firades vid den gamla vattentäkten i Grevie
Publicerad i VA-tidskriften Cirkulation 4/2006

Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Eber Ohlsson


Personal på Bulltofta vattenverk har firat
en unik pumpstation i Grevie utanför Malmö.
Pumpverk 13 i Grevie vattentäkt är en extraordinär borra, vilket firades den 12 maj i år. Det var på dagen 80 år efter det borrningen påbörjades 1926. Det är inte bara PV 13 som är unik, utan det är även den 105 år gamla vattentäkten i Grevie, 10 km öster om Malmö.

Enligt expertis är PV13 med största sannolikhet Sveriges äldsta grundvattenborra i kommersiell drift, detta i en vattentäkt som är Sveriges äldsta och mest kompletta brunnsfält.

De 70-80 meter djupa borrorna i vattentäkten tar vattnet från Alnarpsströmmen, en grundvattenström som beräknas ha ett flöde på 300 l/s.

Denna ström finns i en långsträckt hundramiljonårig gammal gravsänka, som under den senaste istiden har fyllts med sand och grusmaterial samt överlagrats av ett tätande lerskikt, vilk­et medfört att vattentäkten från början var artesisk.

Många borror har under åren slagits i denna vattentäkt, men alla har inte blivit lika lyckade som PV 13. Den ger idag 18,5 l/s, men har som mest producerat över 900 000 m3/år.
Skälet till att borran alltid har gett bra med vatten är troligen att den står i en grövre gruslins, och att den därför kan köras hårdare utan att dra sand.

Det är mycket vatten som PV13 har levererat under de 80 åren. Beräkningar visar på att det är mer än 40 miljoner m3, vilket blir 40 000 000 000 liter.

Om detta vatten tappades på vanliga läskedrycksflaskor skulle antalet bli ca 120 000 000 000. Ställs dessa flaskor bredvid varandra vid ekvatorn, en i och för sig meningslös handling, skulle det till sist bli nästan 200 varv.

Pumpverk 13 har uppnått en aktningsvärd ålder och har gjort en hedersvärd gärning under dessa år. Därför samlades personal från Bulltofta vattenverk vid PV 13, på den soliga och varma 12 maj, för att med en enkel bit mat och vatten därtill fira jubilaren.

Till sist utbringades ett trefaldigt skånskt leve för PV 13, med en unison förhoppning om att den må fortsätta leva och leverera i uti hundrade år.

Tidigare originalpubliceringar på denna sajt om PV 13: 80-åring arbetar för fullt hos frisk 105-åring 80-årig borra firad

Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 060609