Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

80-årig borra firad
Originalpublicering 2006-05-14

Eber Ohlsson


PV 13:s vänner samlade framför jubilaren.
Pumpverk 13 i Grevie är en extraordinär borra, som artikeln "80-åring arbetar för fullt hos frisk 105-åring" tidigare beskrivit.

Då det den 12 maj i år var 80 år sedan borrningen påbörjades, samlades personal från Bulltofta vattenverk vid PV 13 denna soliga och varma dag för att med en enkel bit mat och vatten därtill fira jubilaren.

Till sist utbringades ett trefaldigt skånskt leve för PV 13, med en unison förhoppning om att den må fortsätta leva och leverera i uti hundrade år.
Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 060514