Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

U-båtarna tillbaka på gamla Kockumsområdet i Malmö
Publicerad i VA-tidskriften Cirkulation 1/2005

Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Eber Ohlsson

Kockumsområdet i Malmö har fått en pumpstation som ska återknyta till varvets u-båtar.

Ett ubåtstorn precis ovanför vattenytan, det var visionen projektören Rickard Engleson hade för överbyggnaden då han fick uppdraget att projektera en ny avloppspumpstation på gamla Kockumsområdet i Malmö.

På VA-verket fanns det intentioner om att bryta mönstret med att bygga trista pumpstationer, när staden med små medel och lite tankemöda i stället kunde få arkitektoniska mervärden.

Uppdraget att mer konkret gestalta byggnaden gavs till arkitekt Thomas Hellquist, som med reglar, plywood och markant falsad aluzinkplåt, har skapat en illusion av ett ubåtstorn, där rören för luftning ges intryck av periskop. Tornet har även formen av en vattendroppe, med vattenutkastare på spetssidan.
De arkitektoniska ambitionerna har funnits förr i Malmö. För några år sedan ritade arkitekt Thorvald Pedersen en pumpstation nära Ferdinand Bobergs byggnadsminnesförklarade posthus, där Pedersen associerade till den romerske kejsaren och östgotiske kungen Teoderiks gravkor i Ravenna.

Det skall byggas ytterligare en avloppspumpstation på det gamla Kockumsområdet, nu närmare strand­en och där har Rickard en idé om att den skall få formen av korkflöte. Vi får se om hans idé blir ett sänke.


Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 050211