Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Ordet VA
Originalpublicering 2006-04-22

Eber Ohlsson

Vatten- och avlopp är frekvent förekommande ord i vår bransch, och eftersom uttrycket är förhållandevis långt och för en del kanske även otympligt, skapar detta ett behov av en kort­version. Consensus i branschen är att VA är en bra kortversion. Utanför branschen är detta uttryck kanske inte lika vanligt, men efter ett idogt arbete skall det nog lyckas att få kortversionen allmänt accepterat. Men vägen dit kan nog bli lång, vilket man tidigare kunde finna då man skrev VA i en text i ordbehandlingsprogrammet Word. Detta program satte då en grön våglinje under ordet, för att där markera för skribenten att här förelåg ett möjligt grammatikfel. Högerklickade man då på ordet, kom följande påpekande: "Beakta ord­formen VA. Den kan ge ett talspråkligt eller vardagligt intryck i skriven text."

© Eber Ohlsson 1995
Vattenverk med mycket vatten i fast fas.

© Eber Ohlsson 1995
Avloppsverk med mycket vatten i fast fas.
Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 140525