Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Järnvägens vattentorn
Publicerad i VA-tidskriften Cirkulation 2/2015

Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.
Ladda ner
Skånska järnvägars
version

som en png-fil.
Ladda ner
Tågs
version

som en png-fil.

Eber Ohlsson

Det är inte så ofta som konstböcker om vattentorn ges ut, men nu finns en sådan bok, ”Jernbanens typologi”. Det är den norske fotografen Jiri Havran som med högklassiga fotografier återger norska, svenska och danska stationers vattentorn och vattenhästar.

Förutom några inledande texter domineras boken av dessa vattenobjekt. Jiri Havran skriver att han har inspirerats av Bernd och Hilla Bechers kända bilddokumentationer. Boken kostar 300 norska kronor och beställes via www.norsk-jernbanemuseum.no.

Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 150812