Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

När katten är borta...
Originalpublicering 2006-03-30

Eber Ohlsson

Det var på sin tid kutym att när gatunämnden sammanträdde varannan tisdageftermiddag, så hade de civilingenjörer på UK-avdelningen (utredning och konstruktion) som inte var föredragande i nämnden, en byråingenjörskonferens.

Konferenserna var upplagda som studiebesök, följt av café-besök, eftermiddagens viktigaste punkt. Samkvämsformen upphörde först när VA-verket blev sammanslaget med gatukontoret 1981.

Konferensen var gynnsam för alla parter. De konfererande
civilingenjörerna fick möjlighet till chefsfritt tankeutbyte. De medarbetare som blev kvar på kontoret var glada, eftersom de inte blev störda av några chefer, och därför kunde få uträttat en hel del arbete. Och till sist fanns det nog även några med­arbetare som tog vara på tillfället och slappnade av.

Vid konferensernas studiebesök överfördes förhoppningsvis erfarenhet, men det är inte troligt att några större konstruktionsproblem löstes på konferensernas cafébesök, troligare är att allmänmänskliga ämnen blev ventilerade.

Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 060511