Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Var aktsam om vattentornen!
Publicerad i VA-tidskriften Cirkulation 8/2009

Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Eber Ohlsson

Skall man skydda kända arkitekters verk, även om det bara är ett vattentorn?

I Gästrike Hammarby, Sandvikens kommun, står Ralph Erskines vattentorn från 1959. Tornet är med sitt form­språk unikt i Sverige och tillhör dessutom ett sammanhang.

Ralph Erskine hade redan under 1940-talet skapat nydanande radhus och kedjehus i det lilla brukssamhället samt en numera berömd industribyggnad till dåvarande Kopparfors AB, med en böljande tegelfasad.

På senare år har Erskines vattentorn behängts med en hel del sändar- och mottagarutrustning. Kan man inte tänka sig att de som ansvarar för vattentornen ibland nekar teleoperatörerna att få fästa sin utrustning på vattentorn som är berömda för sin arkitektur?

Hem
Home
Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 091216