Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattenblandat Originalpublicering VA-tidskriften Cirkulaton FLS-aktuellt Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

75 år och står fortfarande
Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk 1/1991

Eber Ohlsson

Under 5 dagar, från den 6 till den 10 mars 1916 kopplades Södervärns vattentorn för första gången in på olika delar av stadens vattenledningsnät.

Vattentrycket ökade därmed från Kirsebergs- och Pildammstornens +31 meter till det nya Södervärnstornets +50 meter. De äldre vattentornen avställdes.

Kirsebergstornet byggdes om till bostäder redan samma år, medan Pildammstornet än i dag står intakt i den form det lämnades 1916.

Det 75-årsjubilerande Södervärnstornet är därmed det äldsta i bruk varande vattentornet i Malmö, och för­väntas stå så lika potent även i fortsättningen.

Hem
Home
Asfaltblänk och Vattenstänk Vattenblandat
Water mixed
Upp
Up
Senast uppdaterad 061104