Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Sandins stationer
Gunnar Sandins skånska stationshistoria (från Skånetrafikens Raka Vägen).

Sandins stationer Södra Stambanan  - som pdf-fil Ystadbanan Simrishamnsbanan

Gunnar Sandin fick år 2002 ett erbjudande av Skånetrafiken att skriva om pågatågsstationerna. Gunnars texter kompletterades med bilder. Bilderna kunde både vara historiska arkivbilder, men även nyare bilder tagna av Anders Lundquist. Text och bild publicerades under åren 2002-2004 på Skånetrafikens sida i tidningen Metro. Serien blev pga redaktörsbyte oavslutad. Skåneresenärer kunde när serien pågick, ta sitt exemplar av Metro, och under resan få sig till livs lite skånsk historia. Då Gunnar Sandins skånska stationshistoria är både intressant och lärorik, Gunnar var bland annat järnvägshistoriker, presenteras nu denna stationsserie på sajten, för att göra det möjligt för fler att få tillgång till den. I såväl Skåne som övriga världen.

Stationer i alfabetisk ordning:

Arlöv blev Burlöv
Eslöv: Uppgång och fall
Gärsnäs - fortfarande järnvägsknut
Hässleholm: järnvägen styrde stadsplanen
Hjärup fick aldrig spårväg
Höör: Mittpunkt blev inte knutpunkt
Järrestad och betorna
Köpingebro och sockerbruket
Minnesvärd station i Lund
Lunnarp - ett unikt stationshus
Malmö C - Sveriges enda banhall i bruk
Marsvinsholm: brödsäd och skådespel
Osby: ingen vanlig baksida
Rydsgård: gamla spår och nya
Simrishamn och Bornholmsbåten
Skurup: ett stationssamhälle
Smedstorp och lokalhistorien
Stehag: Stationen som återuppstod
Stora Köpinge - den lantligaste hållplatsen
Bönderna bekostade stationen i Stångby
Svarte: hållplats med anor
Tomelilla - där tåget vänder
Ystad - med ansiktet mot havet
Åkarp bytte sida
Spår av bibanan i Örtofta
Östra Tommarp och de många operatörerna
Stationer ordnade efter järnvägslinje:

Malmö C - Sveriges enda banhall i bruk
Arlöv blev Burlöv
Åkarp bytte sida
Hjärup fick aldrig spårväg
Minnesvärd station i Lund
Bönderna bekostade stationen i Stångby
Spår av bibanan i Örtofta
Eslöv: Uppgång och fall
Stehag: Stationen som återuppstod
Höör: Mittpunkt blev inte knutpunkt
Hässleholm: järnvägen styrde stadsplanen
Osby: ingen vanlig baksida

Simrishamn och Bornholmsbåten
Järrestad och betorna
Östra Tommarp och de många operatörerna
Gärsnäs - fortfarande järnvägsknut
Smedstorp och lokalhistorien
Lunnarp - ett unikt stationshus
Tomelilla - där tåget vänder
Stora Köpinge - den lantligaste hållplatsen
Köpingebro och sockerbruket
Ystad - med ansiktet mot havet
Svarte: hållplats med anor
Marsvinsholm: brödsäd och skådespel
Rydsgård: gamla spår och nya
Skurup: ett stationssamhälle
Järnvägslinjer:

Södra Stambanan
Simrishamnsbanan
Ystadbanan

Se även  Sandins järnvägar

Gunnar Sandin 25 februari 1940 - 31 mars 2012

Vänner till Gunnar har sammanställt en bibliografi över det Gunnar har skrivit och översatt:  Gunnar Sandins bibliografi.


Hem
Home
aVA
Not water or sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 120408