Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Spårvägsrosetter

Bidrag från Jens Möller. Kompletterad med Lennart Améens artikel.

Jens Möller: "Husen hyser spåren." Ingår i boken "Malmö elektriska spårväg 100 år." 2006.
Mats Améen och Jens Möller: "Spårvägen i Gävle - ett av många kommande 100-årsjubileer." Från MfSS 5/2004.
Jens Möller: "Jönköpingsrester." Från MfSS4/2007.
Lennart Améen: "Karlskronas rosetter uppåt väggarna." Från Koltåget 1/94.
PG Andersson: Bildillustration av Lennart Ameens artikel. På PG Anderssons webbsajt pege.nu.

Hem
Home
aVA
Not water or sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 200209