Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Malmöiana
Bilder och texter om Malmö

Under rubriken Malmöiana kommer bilder och texter, som inte tillhör VA-sfären att presenteras. Då Malmöiana är en nystartad sida på sajten, är innehållet av naturliga skäl för närvarande begränsat. Men kommer sakta men säkert att växa.

Malmöhusvägen 9


Tekniska museet och Turbinens avloppspumpstation. Vy från Malmöhusvägen. 1965-09-08.
Till höger resterna av den gamla banvallen för Malmö-Ystads järnväg
Främst står loket MLJ 1 LIMHAMN (Malmö-Limhamns järnväg).


Tekniska museet och infarten till Turbinens avloppspumpstation. 1965-09-08.
Till höger resterna av den gamla banvallen för Malmö-Ystads järnväg.
Främst står loket MLJ 1 LIMHAMN (Malmö-Limhamns järnväg).


Tekniska museet och resterna av den gamla banvallen för Malmö-Ystads järnväg.
Vy från Turbinens avloppspumpstation. 1965-09-08.
Vagnarna MLJ C 18, MLJ G 26 och MLJ J 125 och loket MLJ 1 LIMHAMN framför banvaktstugan.
Hem
Home
aVA
Not water or sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 090325