Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Ångloksvatten.
Publicerat i medlemstidskriften Skånska Järnvägar 2/2019 (2019-07-01)
Ladda ner artikeln som en png-fil.

Eber Ohlsson


Bidrog Statens Järnvägar på 1940-talet till att läget för Malmös vattenförsörjning blev sämre? Det är i alla fall en tolkning man kan göra av ett anonymt brev, ställt till chefen för Malmö stads vattenverk.

Malmö skulle 1930/1940 bygga ett nytt vattenverk i Vomb, men där man inte kunde få fram rör för de fem fem mil långa ledningarna till staden. Det järn som skulle ha använts i rören, användes för mindre fredliga ändamål.

För att ändå klara vattenförsörjningen i Malmö anlades nya närliggande vattentäkter. Provisorier som gav både sämre och mindre mängd vatten.

Varmvattenförbudet under kriget höll nere vattenförbrukningen, men när freden kom och restriktionerna i riket upphörde fick Malmö problem.

Ett sätt att minska vattenförbrukningen var att ta till det gamla knepet att sänka vattentrycket. Ett annat sätt var att göra en annonskampanj för att minska vattenförbrukningen.

Det hjälpte inte helt, varför man på nytt införde varmvattenförbud i Malmö.

Vattenspararkampanjen irriterade till synes några, vilket framgår av vidstående brev, där skribenten anger att man på Johanneslustgatan 12 borde sätta i stånd den brunn som fanns där på den privata tiden.

Malmö-Simrishamns järnväg hade verkstad- och lokstallar på Johanneslustgatan 12, där ångloken tankade vatten, men där vattnet nu inte kom från brunnen utan från stadens vattenverk, enligt brevskrivaren.


Om annonskampanjen kan man läsa på sajtsidan Spara vatten – annonser.








Bilden visar MSJ:s lokstation med vattentorn vid tiden då det anonyma brevet skrevs.
Arkiv SkJ.



Hem
Home
aVA
Not water or sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 180416