Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Broar Hängfärjor Danmark Frankrike Kanada Tyskland USA

Tankar kring Slottsbron
Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk och Vattenstänk 1/1988

Tage Larsson


Slottsbrons föregångare, som har haft ungefär samma läge som den nutida bron, har gamla anor. Man kan ju tänka sig att den måste vara lika gammal som slottet, som vi nu kallar för museet.

Alla vet att Erik (XIII) av Pommern uppförde den första slottsbyggnaden vars murar ingår i det nutida slottets framsida. Slottet anslöts till den ringmur som då hade påbörjats eller var färdigbyggd i början av 1400-talet.

1533 nedrivs ringmuren av borgarna. Det är väl ett fåtal, som tänker på att det är många generationer som färdats fram här, från staden till slottet. Några så kallade prominenta personer kan nämnas.

Bland annat Erik av Pommern, som sedermera blev sjörövare
hemmahörande på Gotland, efter att ha blivit från de genom Kalmarunionen förenade tre nordiska rikena.

Vidare Frederik I, Gustav Vasa och Maria Stuarts tredje man Lord Bothwell som satt fånge här mellan 1568-1573.

Många fängelsekunder färdades här på 1500-talet, kanske på 1600-talet och med säkerhet på 1700-talet, sedan också till ett särskilt fängelse bredvid slottet på 1800-talet.

Dessutom har mycket pengar forslats över bron, eftersom Danmarks myntverk var placerat på slottet.

Havet gick i gamla tider fram till slottet och staden. Luftmiljön och utsikten var i gamla tider mycket trevligare än nu. Kockums med tillhörande stads- och trafikplanerare var inte påtänkta då.

Hem
Home
Broar
Bridges
aVA
Not water or sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 140331