Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Festskrift till Lennart Améen, 60 år
Tidigare publicerad i festskriften "Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor, till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986".

 Festskrift till Lennart Améen, 60 år
Tommy Book: Broder Lennart!
Anders Silfverling: Exkursioner.
Bengt Widell: 2 gånger Améen.
Bo och Sten Jönsson: Första DDR-resan.
Eber Ohlsson: Urbanmorfologen.
Gunnar Lenzholt: Köpenhamnsfragment.
Göran Lavesson: Kmp 1542.
Hans Langenstedt: Biljetter från Lidingö.
 
Jan Walter: Tramologi i øst/nord/vest/syd.
Jens Möller: Idel ädel adel?
Lennart Wärje: Tankar kring en bild.
Nils Wennström: Passering från d. 1/1 1898.
P G Andersson: Lite om Linjebuss i Lund.
Tom Persson: Vid sidan av.
Tomas Tägil: Tre stationer.
Tommy Book: Vagn 60.

Broder Lennart!

På väggen i mitt tjänsterum i Växjö hänger en skylt med texten: ”När entusiasmen svalnar – krymper själen.” Om vi skall se detta som det enda kriteriet på själens välbefinnande kan direkt konstateras att Din själ, Lennart är det mest garanterat krympfria man kan tänka sig.

Flera som gjort exkursioner (med eller utan tramofilistiskt syfte) med Dig vet att Du vid något tillfälle på varje resa får den där entusiastiska glimten i ögat och då är det farligt. Då befinner sig landets polismakt inte långt borta. Det kan exempelvis gälla fotografering av militär personal, gränsanläggningar, strategiska broar och industrianläggningar, eller varför inte en verklig strike med alla farligheterna på en gång.

Entusiasmen kan också kombineras med ett annat av Dina tillstånd, nämligen ständigt återkommande akut överenergi (möjligen skulle beteckningen kronisk vara bättre). Hur yttrar sig detta kombinerade tillstånd? Jo, man kan tänka sig att du åkt tåg ca 18 timmar från Malmö till Görlitz (natten har du naturligtvis utnyttjats för inspektion av godsvagnar på tågfärjan Sassnitz, vår nostalgifärja). Vi anländer till Görlitz något urlakade och checkar in på hotellet mittemot stationen. Därefter (d v s inom 20 min efter ankomsten) rusar Du som en jakthund tillbaka in i stationsbyggnaden, sniffar upp ett svårartat lokaltåg som går till Zittau (en stad som lade ner sin spårväg redan under stenåldern), via Polen, köper biljett, kastar Dig på tåget och försvinner i fjärran för att återkomma till Görlitz i sena kvällstimmen när restaurangerna antingen är fullsatta eller den berömda östtyska ”serviceandan” i övrigt omöjliggör alla utspisningsförsök. Den kvällen blev det lakritskarameller som huvudrätt.

Detta mänskliga drama utspelades när åtskilliga av oss andra satt, med gravt förkrympta själar, och åt middag och kanske drack vin på rådhuskällaren.

SIST MEN INTE MINST: Dina stora kunskaper om städer och Din oöverträffade pedagogiska förmåga har under mer än 20 år i Spårvägssällskapet gett oss alla enormt mycket.

Lennart! ETT VARMT LYCKA TILL
OCH MÅ DIN SJÄL ALDRIG KRYMPA!

Tommy


Tommy Book   * 16 november 1939   † 24 december 2009


Hem
Home
Ava
Not water or sewerage
Festskrift till Lennart Améen, 60 år
A miscellany in honour of Lennart Améen, 60 years
Upp
Up
Senast uppdaterad 041126