Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Festskrift till Lennart Améen, 60 år

 Festskrift till Lennart Améen, 60 år
Tommy Book: Broder Lennart!
Anders Silfverling: Exkursioner.
Bengt Widell: 2 gånger Améen.
Bo och Sten Jönsson: Första DDR-resan.
Eber Ohlsson: Urbanmorfologen.
Gunnar Lenzholt: Köpenhamnsfragment.
Göran Lavesson: Kmp 1542.
Hans Langenstedt: Biljetter från Lidingö.
 
Jan Walter: Tramologi i øst/nord/vest/syd.
Jens Möller: Idel ädel adel?
Lennart Wärje: Tankar kring en bild.
Nils Wennström: Passering från d. 1/1 1898.
P G Andersson: Lite om Linjebuss i Lund.
Tom Persson: Vid sidan av.
Tomas Tägil: Tre stationer.
Tommy Book: Vagn 60.

Lite om Linjebuss i Lund.

P G Andersson

Tidigare publicerad i festskriften "Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor, till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986".

Den 1 januari 1941 övertog Linjebuss de i december 1927 startade stadsbussarna i Lund. Detta var endast ett led i Linjebuss' planer på ett Greyhoundliknande bolag i Sverige. Redan i december 1940 förvärvade AB One, som senare blev till Linjebuss, stadstrafiken i städerna Kristianstad och Landskrona.

Sedan 1940-talet har Linjebuss genom nya inköp ökat sin trafik inom regionerna Norrland, Västergötland, Göteborg, Småland och Skåne.

Min första yrkesmässiga kontakt med Linjebuss var i juli 1980 då jag påbörjade mitt extraknäck på trafikkontoret i Lund. Sedan hösten samma år, har jag kört buss lite då och då. i Lund. Trots den korta tid som gått sedan 1980, har mycket förändrats i Lund. 1980 fanns fortfarande ett antal av de 1967 leve­rerade Scania-Vabis CR 76 kvar. De sista vagnarna av denna typ, försvann från Lund under våren 1982. Den första bilden vill redovisa kontrasten i vagnparken våren detta år. Bilden visar Scania-Vabis CR 76, LB 630, lev 1967, och Scania CR 112, LE 679. Den senare hade ännu ej tagits i trafik, då bilden togs, den 23 mars 1982, på bussgaraget i Lund.


© PG Andersson 1982-03-23
Bussgaraget i Lund, LB 630 och 679.
Under mitt busskörande i Lund, har jag en gång fått äran att köra första turen från en ny ändhållplats. Detta skedde den 24 januari 1983, då linje 8 förlängdes från ändstationen vid Alfa Laval, till den nya ändhållplatsen Bostället på Gunnesbo. Linje 8:s gästspel vid denna ändstation skulle dock inte vara länge, ty redan den 20 februari 1983 lades linjen ner och ersattes av en förlängd linje 4. Linje 8:s trafik på Linero ersattes samma dag av linje 7.

Således blev linje 8 i Lund, endast 3 år gammal. Linjen startades den 28 januari 1980, för att försörja Gunnesbo under den tid som bostadsbyggandet pågick där. I februari 1983 hade invånarantalet stigit så kraftigt, att linje 4 kunde förlängas och ge invånarna en avgång var 10:e minut.

När pågatågsstationen Gunnesbo invigdes den 1 juni 1986, förlängdes linje 4 från Bostället till Stationen. Detta innebar att avgången från Gunnesbo kl 23.13 den 31 maj blev den sista från ändstationen vid Bostället. Det slumpade sig nu så, att jag körde just denna tur, vilket innebar att jag både börjat och avslutat epoken med ändstation vid Bostället på Gunnesbo!

De följande bilderna visar linje 8 på Gunnesbo. Den första visar LB 666 vid Alfa Laval första trafikdagen på linje 8, 28 januari 1980. I bakgrunden ligger i dag Gunnesbo centrum.


© PG Andersson 1980-01-28
Gunnesbo. Linje 8, LB 666.
Den sista bilden visar sista trafikdagen for linje 8, lördagen den 19 februari 1983. Bussen som skotte trafiken denna dag var den då nya LB 685, har fotograferad vid ändstationen Bostället på Gunnesbo.


© PG Andersson 1980-01-28
Gunnesbo Linje 8, LB 685.
Hos Linjebuss i Lund finns två udda bussar stationerade. Det är LB 652 som byggts på prov av Säfle karosserier. Man ville med detta bygge prova sina karosser på ett Scanias chassi. Chassit är från 1975, medan karossen är från 1977. Efter provet köpte Volvo Säffle-fabriken, varför inga fler Scania/Säffle bussar byggdes. Den andra udda bussen är LB 371, som fungerat som Scanias demonstrationsvagn mellan 1980 och 1984. Bussen har bl a gått på prov hos SL, samt varit på besök i Spanien och Portugal. Av intresse kan också vara att namna att LB 668 är den absolut sist tillverkade Scania 111:an. Här nedan redovisas samtliga bussar som är placerade vid Linjebuss i Lund sommaren 1986.

LB-nr Chassi/kaross Byggår Dörrar Anm
123 Volvo B58/Säffle 1975 1-1-0 Linje 125
370 Volvo B10M/Säffle 1984 1-1-1-0 Linje 999*
371 Scania BR 112A/Van Hool 1980 1-1-1-0 Linje 999*
546 Scania-Vabis BF 76/Säffle 1967 1-1-0 Linje 999
554 Scania-Vabis BF 76/SKV 1967 1-1-0 Linje 108
641, 642 Scania CR 110 1970 1-2-0  
643-645 Scania CR 110 1971 1-2-0  
647-649 Scania CR 110 1971 1-2-0  
650, 651 Scania CR 111 1976 2-2-0  
652 Scania BR 111/Säffle 1975/77 2-2-0 Reserv**
653-668 Scania CR 111 1978 2-2-0  
669-677 Scania CR 112 1980 2-2-1  
678 Scania CR 112 1981 2-2-1  
679-685 Scania CR 112 1982 2-2-1  
686 Scania CR 112 1983 2-2-1  
687-689 Scania CR 112 1986 2-2-1 Lev okt 1986
825 Scania-Vabis 56 (lastbil) 1963   Hjälpfordon

* Ledbus  
** Linje 108, 125, 999  

Hem
Home
Ava
Not water or sewerage
Festskrift till Lennart Améen, 60 år
A miscellany in honour of Lennart Améen, 60 years
Upp
Up
Senast uppdaterad 041210