Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Festskrift till Lennart Améen, 60 år

 Festskrift till Lennart Améen, 60 år
Tommy Book: Broder Lennart!
Anders Silfverling: Exkursioner.
Bengt Widell: 2 gånger Améen.
Bo och Sten Jönsson: Första DDR-resan.
Eber Ohlsson: Urbanmorfologen.
Gunnar Lenzholt: Köpenhamnsfragment.
Göran Lavesson: Kmp 1542.
Hans Langenstedt: Biljetter från Lidingö.
 
Jan Walter: Tramologi i øst/nord/vest/syd.
Jens Möller: Idel ädel adel?
Lennart Wärje: Tankar kring en bild.
Nils Wennström: Passering från d. 1/1 1898.
P G Andersson: Lite om Linjebuss i Lund.
Tom Persson: Vid sidan av.
Tomas Tägil: Tre stationer.
Tommy Book: Vagn 60.

Biljetter från Lidingö.

Hans Langenstedt

Tidigare publicerad i festskriften "Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor, till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986".

Biljetter från Lidingö har alltid varit något av en extra krydda för spårvägsentusiasten, med stor variation av biljettyper och färgglädje i de emellanåt tredubbla biljettlådorna, i likhet tycker väl många, med den på sista tiden stora variationen i färgsättning på vagnarna (venetianskt rött - "SJ"-brunt - blått/vitt - helblått med vit rand). Den 6 juni 1986 gick också förmodligen det sista tåget i den gamla färgsättningen.

Norra Banan vid Hersbyholm. Ca en månad före nedläggning.
Även den trevligaste spårvägslinje saknar något om inte biljetterna är av den "gamla hederliga" sorten, d v s tunna blockbiljetter från Parajett i Landskrona eller möjligen Paragon i Stockholm. Om sedan varje valör och sträcka har sin egen biljett och de dessutom är i olika färger kan det inte bli mycket bättre.

I biljettlådorna samsades "norra-" och "södrabiljetterna" med SS/SL-biljetter för sträckan Ropsten-Humlegården och senare för tunnelbanan, då förresten även tilläggsbiljetter för direkt resa genom flera zoner tillkom. Även lokalbiljetten för resor med övergång inom Lidingö var av en modell för sig.

Vagn 13. Sommaren 1976.
Bussarna på ön hade dock den dåliga smaken att redan 1963 övergå till Almexbiljetter av "Malmötyp", vilket bestyrks av det gröna exemplar som Gunnar Friberg köpt den 8/9 1964 på CF-buss nr 44.

Värd att minnas är även den rikliga floran av klippkort och rabattkort som förekom, och då särskilt de för Lidingö typiska med små avskiljbara kuponger, vilka klipptes med norra banans fyrkantiga eller södra banans trekantiga tång.

Av allt detta återstår sedan taxereformen den 17 februari 1973 intet. Däremot kan man glädja sig desto mer åt att banan faktiskt finns kvar trots alla försök till nedläggning under senare år. Även konduktörernas existens lär numera vara säkrad för överskådlig framtid och därmed även MAKO-tången, som numera utgör det enda som skiljer Lidingös biljetter från SL i övrigt.


Ca 1965

 

1970-01--1971-09-30

 

1971-10-01

 

 

--1973-02-17

1951-1952

1970-01--

 

-Nedläggningen

1970-01--Nedläggningen

 

Baksidan av ovanstående biljett.

Baksidan av ovanstående biljett.

1940-talet

 

Baksidan av ovanstående biljett.

 

 

 

1967--1970

Baksidan av ovanstående biljett.

1971--1973

Baksidan av ovanstående biljett.

1971--1973

Baksidan av ovanstående biljett.

Hem
Home
Ava
Not water or sewerage
Festskrift till Lennart Améen, 60 år
A miscellany in honour of Lennart Améen, 60 years
Upp
Up
Senast uppdaterad 050306