Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Festskrift till Lennart Améen, 60 år

 Festskrift till Lennart Améen, 60 år
Tommy Book: Broder Lennart!
Anders Silfverling: Exkursioner.
Bengt Widell: 2 gånger Améen.
Bo och Sten Jönsson: Första DDR-resan.
Eber Ohlsson: Urbanmorfologen.
Gunnar Lenzholt: Köpenhamnsfragment.
Göran Lavesson: Kmp 1542.
Hans Langenstedt: Biljetter från Lidingö.
 
Jan Walter: Tramologi i øst/nord/vest/syd.
Jens Möller: Idel ädel adel?
Lennart Wärje: Tankar kring en bild.
Nils Wennström: Passering från d. 1/1 1898.
P G Andersson: Lite om Linjebuss i Lund.
Tom Persson: Vid sidan av.
Tomas Tägil: Tre stationer.
Tommy Book: Vagn 60.

KMP 1542

Göran Lavesson

Tidigare publicerad i festskriften "Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor, till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986".

Långt uppe i den höga Nord intill stationen Riksgränsen vid den gränsöverskridande järnvägen mellan Kiruna och Narvik stod en unik företeelse. För alla diggare av kilometerpålar (kmp) framstod den som kmp:en med högre siffertal än alla andra kmp:ar utmed SJ:s spår.

Det var KMP 1542!

Den 4 oktober 1977 tog sig två personer från den norska sidan om riksgränsen in på den svenska sidan utan att vare sig tull eller passpolis kunde ingripa. Avsikterna med gränspassagen var två. Den ena att i fotografiapparaterna föreviga den unika kmp 1542, den andra att senare bestiga tåg 93 för att med dess hjälp tränga djupare in i Konungariket Sverige.

Vid framkomsten till stationen Riksgränsen kunde de dock konstatera att av kmp 1542 syntes ej ett spår på den plats, där den sedan lång tid tillbaka hade stått och upplyst de resande om det nästan oändliga avståndet till Kungl. Huvudstaden. Hade verkligen kmp-ligan slagit till och bortfört rariteten?

De båda gränsresenärerna gav dock ej upp, utan började söka i närheten och begav sig även in i djupet av det galleri, som är uppfört för att utifrån effektivt dölja den bit gräns, som korsas av järnväg. Sökandet kröntes av framgång, ty nere i makadamen i slänten på norrsidan om spåret låg kmp 1542.

I triumf bars den ut ur galleriet och ställdes upp lutad mot galleriväggen vid infarten. Den förevigades och resultatet kan här beskådas på bild. Därefter återfördes den till sin viloplats inne i galleriet och har sedan dess ej mera setts!

Eller har den det   –   KMP 1542?

© Bengt Widell 1977-10-04
Kmp 1542 i vertikalt läge den 4 oktober 1977.

Göran Lavesson   * 23 mars 1932   † 12 augusti 2003


Hem
Home
Ava
Not water or sewerage
Festskrift till Lennart Améen, 60 år
A miscellany in honour of Lennart Améen, 60 years
Upp
Up
Senast uppdaterad 041205