Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Festskrift till Lennart Améen, 60 år

 Festskrift till Lennart Améen, 60 år
Tommy Book: Broder Lennart!
Anders Silfverling: Exkursioner.
Bengt Widell: 2 gånger Améen.
Bo och Sten Jönsson: Första DDR-resan.
Eber Ohlsson: Urbanmorfologen.
Gunnar Lenzholt: Köpenhamnsfragment.
Göran Lavesson: Kmp 1542.
Hans Langenstedt: Biljetter från Lidingö.
 
Jan Walter: Tramologi i øst/nord/vest/syd.
Jens Möller: Idel ädel adel?
Lennart Wärje: Tankar kring en bild.
Nils Wennström: Passering från d. 1/1 1898.
P G Andersson: Lite om Linjebuss i Lund.
Tom Persson: Vid sidan av.
Tomas Tägil: Tre stationer.
Tommy Book: Vagn 60.


© Eber Ohlsson 1986-06-08
Kmp 600 på Södra Stambanan i Lund.
2 gånger Améen.

Bengt Widell

Tidigare publicerad i festskriften "Kilometervisa enkelspåriga minnestavlor, till Lennart Améen på hans födelsedag 4 juli 1986".

1965 stötte jag som helt ung järnvägsentusiast och SJK-are för första gången på Ditt namn i Meddelanden från Svenska Järnvägsklubben under rubriken "Armens resa till Rügen". Mina funderingar kring vad armén och SJK kunde ha gemensamt löste sig dock vid en noggrannare genomläsning ”Améens resa…”.

Från 1980, då jag ju kände Dig ganska väl, har jag en stark minnesbild sett ur ”tjänstens vägnar”. Jag körde ett av de då ganska slitna X7-tågen norrut från Lund. I Sliparebacken upptäckte jag en ”figur” ganska nära spåret och min första tanke var givetvis ”självmordskandidat”. Dock föll hjärtat snabbt ned på sin rätta plats igen, när jag konstaterade att ”figuren” uppträdde invid km-tavlan 600, och var ganska lik Améen...

Hem
Home
Ava
Not water or sewerage
Festskrift till Lennart Améen, 60 år
A miscellany in honour of Lennart Améen, 60 years
Upp
Up
Senast uppdaterad 041126