Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

VA-artiklar Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Turbinpumpen
Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk 1/1988.

Anders Spjuth


Peter Lindblad häller den mer än 50-åriga turbinpumpen i bästa trim.

När kanalpumpen vid Turbinen får sin årliga översyn gäller det att den som ska göra jobbet inte lider av cellskräck eller har ett allt för omfångsrikt midjemått. Den smalaste passagen in till turbinhjulet mäter bara 60 cm i höjd.

I mitten av februari stängdes vattnet av i systemet och Peter Lindblad och Tomas Tomasic gick ner för att rensa upp i rören och smörja upp pumpen för ytterligare ett års tjänstgöring.

1 300 liter i sekunden
Vattnet i Malmös kanaler cirkulerar inte av sig självt. Med hjälp av turbinpumpen trycks friskt havsvatten in i kanalerna och vattnet sätts i rörelse.

Turbinen ligger strax vid sidan om Tekniska museet, är stans största avloppspumpstation med uppgift att pumpa avloppsvattnet från stans VA-nät till Sjölunda reningsverk.

Vid Turbinen finns också den stora kanalpumpen. Installerade 1936 och nu med mer än 50 år på nacken. Varje sekund pumpar turbinhjulet ca 1 300 liter friskt vatten från Öresund in i kanalerna.

Barriären styr in kanalvattnet
Alla kanotister och trampbåtfarare som försöker ta sig ut till havet känner till den stora betongbarriären vid Turbinen som effektivt spärrar vägen ut mot havet. ­
Färdas man i trampbåt är det bara att vända. Kanotister klarar sig förbi genom att stiga ur och ta trapp­an över barriären med kanoten på axeln.

Det är barriären som styr in kanalvattnet via rörtrummor till det stora turbinhjulet som sätter fart på vattnet in i kanalen. Men varje år måste pumpen ses över. Luckor stängs för och vattnet i systemet pumpas bort.

Och så är det bara att dra in magen och krypa in. Lager måste smörjas och massor av slam, snäckor och bråte som fastnat i systemet måste rensas bort.

Cirkulationen upphör
Helge Haltnes, chef vid Turbinens avloppspumpstation, berättar att man något år i början av 80-talet rensade bort inte mind­re än 14 kubikmeter (!) ur systemet. Vanligtvis handlar det inte om lika stora mängder. Men det räcker till.

Peter Lindblad, som jobbat mycket för att hålla pumpen i bästa trim har säkert rensat bort åtskilliga ton genom åren nere ifrån de trånga och mörka utrymmena och sett till att den gamla pumpen får den nödvändiga översynen.

Ett jobb som alla Malmöbor ska vara tacksamma för. För om inte kanalpumpen hade fungerat så hade vattencirkulationen i kanalerna avstannat och centrala Malmö doftat långt mindre angenämt.

Hem
Home
VA-artiklar i Asfaltblänk och Vattenstänk VA-artiklar i Vattenstänk Upp
Up
Senast uppdaterad 100215