Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

VA-artiklar Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

SKAF: Du har fel Behre
Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk 1/1984.

Erik Svensson

I förra numret av vår personaltidning kunde vi ta del av Gunnar Behres synpunkter på sitt arbete och gatukontoret. Han talade om varför det blivit sammanslagning och hur han såg på kommunalråd och de fackliga organisationerna.

Det är naturligt för mig som kommunalarbetare att reagera mot en del av Gunnar Behres synpunkter. Och det är väl meningen med en personaltidning. Var och en står för sina åsikter eller hur?

Gunnar Behre tror att det var kommunalarbetareförbundet och socialdemokratiska arbetarekommunen som bestämde att de två förvaltningarna skulle gå ihop. Denna slutsats är fel.

Vi vet alla att de borgerliga partiernas representanter alltid påpekar den offentliga sektorns storlek. Deras recept är att skära ned personalen. Vi fick bevisat 1976 att man i handling var beredd att genomföra sitt recept.

Alla som läser Asfaltblänk och Vattenstänk och följt med i dagstidningarna vet, att detta ledde till vissa besvärligheter även för Malmö kommun.

En del statsbidrag drogs in, en del andra ekonomiska beslut fattades som drabbade kommunerna. I detta ekonomiska läge hade givetvis de socialdemokratiska fullmäktigledamöterna i Malmö inget val, man var tvungen att gå in med besparingar.

­
En av alla de åtgärder som fick vidtagas var att lägga ihop gatukon­toret och VA-verket. På detta sätt sparades en del tjänster samt kunde man samordna lite i verksamheten.

Däremot kan inte jag i dag säga om beslutet leder till stora besparingar eller det blir för­dyringar på sikt, detta får framtiden utvisa. Detta är en av orsakerna till sammanslagningen mellan GK och VA.

När det sedan gäller Behres synpunkter på politiker tycker jag att han har rätt att ha dessa. Men jag tycker det vore fel av mig som SKAF:are att även låta dessa åsikter stå oemotsagda.

Jag kan inte riktigt förstå den syn Gunnar Behre har på Jan Svärd. Jag kan inte heller förstå den slutsats han drar, att Jan Svärd som är politiskt vald måste ha charm för att klara av sitt arbete och på det sättet få en stor lön.

Jag trodde i min enfald att det här med charm var något som SAS och Janne Carlzon diskuterade, men det har visst nu gått in i den kommunala förvaltningen.

Dock vet alla som både träffat Jan Svärd eller umgåtts med politiken, att det är jobbigt att vara politiskt vald och att det fordras stort arbete med många arbetstimmar, så de som har detta som jobb är säkert värda sina löner.

Till sist, Gunnar Behre, trots våra olika åsikter, ha det så bra som pensionär.


Agne Nilsson

Man kan uppfatta Behres uttalanden om Kommunalarbetarförbundet så att vi skulle ha bedrivit något slags maktspel i kulisserna ihop med vissa politiker och politiska organisationer. Jag kan försäkra Behre om att så var inte fallet.

Alla beslut och ställningstaganden som vi beslutat inom SKAF:s sektion inom Gatunämnden angående organisationsförändringen har vi gjort i övertygelsen om att vi handlade för våra medlemmars bästa.

Sämre ekonomi
Vi måste inse att de ekonomiska förutsättningarna för kommunen och dess förvaltningar förändrat sig radikalt från sextiotalet och första halvan av sjuttiotalets expansiva period till dagens situation som präglas av sparsamhet och återhållsamhet.

Den allmänna nedgången i världsekonomin har naturligtvis stor skuld till denna förändring men man kan inte komma ifrån att de borgerliga regeringar vi hade under sex år bidragit mycket till den försämrade situation vi har i dag.

Vi förstod att en anpassning till rådande förhållande var oundviklig också för våra förvaltningar, även om det var först i utredningens slutskede som vi fick klart för oss att förändringen behövde bli så omfattande att vi måste slå samman förvaltningarna.

När vi förstod att detta var det bästa alternativet talade vi också om det öppet och står för det. Något maktspel eller annat dunkelt agerande har det aldrig varit för vår del. ­

Agne Nilsson, SKAF: Behre har fel.

Det tycks vara en allmänt utbredd uppfattning bland högre chefer och deras närmaste medarbetare att förändringar inte skall drabba dem själva.

När indragningar och omflyttningar är för handen är det oftast de som befinner sig längst ner i hierkarkins pyramid som får känna på detta. Kanske har vii vår organisationsförändring lyckats fördela in- och nerdragningarna någorlunda jämt.

Nog om detta, jag önskar dig lycka till som pensionär.


Sune Malmgren

Kommunalarbetarna har inte bedrivit maktspel som Behre påstår. Behre var kanske en bra tekniker och ingenjör inom sitt gebit men därifrån att vara direktör är stor skillnad. Att vara högsta bossen inom ett verk fordrar mycket av direktören.

Förändringar i verksamheten måste byggas fram genom ett gott samarbete inom olika avdelningar, bestämdhet, stöttning, förståelse för alla yrkeskategorier och individer.

Nya friska och gamla idéer i en sammanblandning är ett måste som en chef måste ta till vara på. Min uppfattning är att Behre hade svårt att sammanfatta och ta till vara vad som ovan skrivits.
Omorganisationen på GK har omstörtat en hel del, vi skall vara mer effektiva, konkurrensmedvetna, ha fasta priser m m.

Kommunalarbetarna har fått en del förändrade arbetsuppgifter utan att få så mycket som fem öre i plånboken, därtill en massa gnäll från chefer och styrande inom kommunen.

Och därtill neddragningar till fördel för mer beredskapsåtgärder som betalas av staten och en viss del av kommunen.

Till sist vill jag önska dig hälsa och sundhet i många år som pensionär för det är viktigare än något annat.


Läs Gunnar Behres svar på ovanstående inlägg.

Hem
Home
VA-artiklar i Asfaltblänk och Vattenstänk VA-artiklar i Vattenstänk Upp
Up
Senast uppdaterad 100215