Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

VA-artiklar Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Behre: SKAF överkänsliga
Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk 1/1984.

Gunnar Behre


Asfaltblänk och Vattenstänk intervjuade avgående VA-direktören Gunnar Behre i förra numret. En del av de svar som han gav på frågorna har väckt debattlust hos SKAF. [Läs inläggen]

Någon kan tycka att debatten om omorganisationen kommit lite väl sent från SKAF:s sida, andra kanske anser det är viktiga reaktioner från SKAF. Vi lät därför Gunnar Behre få kommentera de reaktioner som hans korta uttalande i en större artikel skapade.


"Det är inte alltid lätt att bli intervjuad. Inte ens i en personaltidning kan man vara garanterad att ens uttalande får rätt proportion.

Då jag svarade på några frågor åt Asfaltblänk och Vattenstänk anade jag inte att detta skulle kunna väcka sådan uppmärksamhet hos SKAF.

Låt mig därför få kommentera några av de reaktioner som tre insändare gett uttryck för. Jag hade uppfattningen att omorganisationen nu låg långt tillbaka i tiden och det gällde i stället det att se fram åt.

I min verksamhet har det alltid varit framtidsfrågorna, utvecklingen mot något bättre, som har varit det viktiga. Om omorganisationen kan jag bara konstatera att det har blivit som det är, jag tyckte något, andra tyckte annat. Om det är maktspel eller ej bakom de beslut som fattades vet inte jag.

Dessutom tycker jag att maktspel om det är fackligt eller politiskt inte nödvändigtvis behöver vara något förkastligt. Det är väl klart att olika organisationer för fram sina åsikter och försöker att nå sina mål.

Däremot kan det vara förvånande när man från fackligt håll måste påpeka att man försöker handla för medlemmarnas bästa, jag trodde detta var en självklarhet i alla fackliga sammanhang oavsett vilka medlemmarna är.

En del av Skaf:arnas kommentarer ser tyvärr ut som ett inlägg i en politisk debatt. Detta tycker jag är lite synd, för jag tror att ­

SKAF är överkänsliga, anser Gunnar Behre.

om en personaltidning hålls ren från politiska debatter då blir trovärdigheten större. För det har ju aldrig varit någon hemlighet var SKAF och deras medlemmar har sina sympatier.

När det gällde mina kommentarer kring politikerna så reagerade man här också från SKAF. Men jag kan lugna er, vi har inga större olikheter i uppfattning härom.

Det är säkert ett svårt arbete att vara toppolitiker med alla de krav som ställs från olika håll. Arbetsinsatsen måste vara betydande. Att charm är nödvändig för att klara jobbet har jag aldrig påstått.

Men visst är det en fördel i umgänget med oliktänkande. Jag ser det som ett plusvärde. Till sist är det trevligt att trots olika åsikter få en välgångsönskning till sin pensionstid och det glädjer mig mycket och jag hoppas att gatukontoret trots omorganisationer och annat blir en lika bra arbetsplats som jag upplevde mitt gamla arbete på VA-verket.


Hem
Home
VA-artiklar i Asfaltblänk och Vattenstänk VA-artiklar i Vattenstänk Upp
Up
Senast uppdaterad 100215