Hem
Home
Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Ned
Down
Orientering om vattentorn

Definition av vattentorn.
I "Meddelande från Kungl Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen Nr VA 19 1967, Vattentorn i Sverige", definieras ett vattentorn enligt följande:

"Med högreservoar avses enligt gängse språkbruk en vattenbehållare, som är så högt belägen att vattnet därifrån med självtryck kan tillföras förbrukarna. Högreservoar med vattenbehållare på marken kallas markreservoar, i annat fall vattentorn."


De vattentorn som presenteras på dessa sidor kan inte alltid strikt inrangeras under denna definition. De är ibland markreservoarer med en vattentorns­ge­staltning.
Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Upp
Up
Senast uppdaterad 091004