Asfaltblänk och Vattenstänk.

Asfaltblänk och Vattenstänk, AoV eller A&V. Personaltidning 1974-1992 för Malmö gatunämnds båda verk, Malmö gatukontor och Malmö vatten- och avloppsverk. Tidningen kallades också Blänk & Stänk, B&S.

Artiklar i denna personaltidning, som är skrivna av Eber Ohlsson, är samlade här.