Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Akvedukter Frankrike Italien Portugal Spanien Storbritannien Sverige Tyskland

Akvedukter: Sverige
Aqueducts: Sweden


Malmö

Håverud

Omma

Malmö


Akvedukt mellan Suellshamnen och Inre hamnen över Citytunnelstation på Malmö C.

Håverud


Dalslands kanal sedd från järnvägen vid Håverud, Dalsland

Omma (Skåne)


Bevattningskanal korsande Björkaån i Omma mellan Sjöbo och Björka.
Bevattningskanalen är inte intakt.

Hem
Home
Akvedukter
Aqueducts
Upp
Up
Senast uppdaterad 100731